Давидова Ірина Олександрівна
Давидова Ірина Олександрівна
Dr. of Social Communication, Professor, Manager of Science of Library and Social Communication Chair
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві
ІО Давидова
ХДАК, 2005
72*2005
Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03
ІО Давидова
Харківська державна академія культури, 2008
272008
Управление информацией как предмет преподавания
ВА Ильганаева, ИА Давыдова
Научные и технические библиотеки, 48-62, 2001
102001
Библиотечно-информационное производство: науч.- метод. пособие
ИА Давыдова
Либерея-Бибинформ, 2008
92008
Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик
ІО Давидова
Ефективна економіка, 2015
72015
Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур
І Давидова
Вісн. Кн. палати, 28-31, 2009
72009
Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури держави
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 19-22, 2005
72005
Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні
ІО Давидова
72001
Бібліотечна освіта: зміна моделей підготовки фахівців
ІО Давидова
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2004
62004
Бібліотечно-інформаційне виробництво: технології інтелектуалізації та гуманізації
ІО Давидова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 38-45, 2004
62004
Управління електронними інформаційними ресурсами : питання методології та організації
ІО Давидова
Вісн. Харк. держ. акад. культури 10, 55-61, 2002
6*2002
Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління: Навч. посібник
ІО Давидова
ХДАК, 2001
62001
Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту
І Давидова
Бібл. вісн, 10-12, 2001
62001
Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку
І Давидова
Бібліотечний вісник, 8-12, 2014
52014
Електронні бібліотеки: правові засади функціонування в Україні
ІО Давидова
Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс]=, 2014
52014
Корпоративні бібліотечні об’єднання як результат формування спільної комунікаційної стратегії
ІО Давидова
Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. праць, 2009
52009
Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва
ІО Давидова
Вісн. Кн. Палати, 26-28, 2008
52008
Стратегії розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства
ІО Давидова
Вісник книжкової палати, 24-27, 2008
52008
Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
52005
Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
52005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20