Давидова Ірина Олександрівна
Давидова Ірина Олександрівна
Dr. of Social Communication, Professor, Manager of Science of Library and Social Communication Chair
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві
ІО Давидова
ХДАК, 2005
101*2005
Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03
ІО Давидова
Харківська державна академія культури, 2008
422008
Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством
ЄК Ковальчук, ВМ Панасюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 73-75, 2011
202011
Библиотечно-информационное производство: науч.- метод. пособие
ИА Давыдова
Либерея-Бибинформ, 2008
142008
Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик
ІО Давидова
Ефективна економіка, 2015
122015
Управление информацией как предмет преподавания
ВА Ильганаева, ИА Давыдова
Научные и технические библиотеки, 48-62, 2001
122001
Библиография: знание? информация? фактография?
ИА Давыдова, НА Сляднева
Библиография, 17, 1993
121993
Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур
І Давидова
Вісн. Кн. палати, 28-31, 2009
102009
Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку
І Давидова
Бібліотечний вісник, 8-12, 2014
92014
Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва
ІО Давидова
Вісн. Кн. Палати, 26-28, 2008
92008
Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві
ІО Давидова
Вісник Харківської державної академії культури, 60-69, 2013
82013
Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
82005
Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
82005
Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
8*2005
Бібліотечно-інформаційне виробництво: технології інтелектуалізації та гуманізації
ІО Давидова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 38-45, 2004
82004
Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту
І Давидова
Бібліотечний вісник, 10-12, 2001
82001
Електронні бібліотеки: правові засади функціонування в Україні
ІО Давидова
Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс]=, 2014
72014
Інтегровані маркетингові комунікації як фактор розвитку документно-інформаційної установи
ІО Давидова
Вісн. ХДАК, 2013
72013
Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури держави
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 19-22, 2005
72005
Управління електронними інформаційними ресурсами : питання методології та організації
ІО Давидова
Вісн. Харк. держ. акад. культури 10, 55-61, 2002
7*2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20