Давидова Ірина Олександрівна
Давидова Ірина Олександрівна
Dr. of Social Communication, Professor, Manager of Science of Library and Social Communication Chair
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві
ІО Давидова
ХДАК, 2005
87*2005
Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03
ІО Давидова
Харківська державна академія культури, 2008
372008
Библиотечно-информационное производство: науч.- метод. пособие
ИА Давыдова
Либерея-Бибинформ, 2008
132008
Управление информацией как предмет преподавания
ВА Ильганаева, ИА Давыдова
Научные и технические библиотеки, 48-62, 2001
122001
Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик
ІО Давидова
Ефективна економіка, 2015
112015
Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством
ЄК Ковальчук, ВМ Панасюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 73-75, 2011
112011
Библиография: Знание? Информация? Фактография?
ИА Давыдова, НА Сляднева
Библиография, 1730, 1993
91993
Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур
І Давидова
Вісн. Кн. палати, 28-31, 2009
82009
Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку
І Давидова
Бібліотечний вісник, 8-12, 2014
72014
Інтегровані маркетингові комунікації як фактор розвитку документно-інформаційної установи
ІО Давидова
Вісн. ХДАК, 2013
72013
Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління: Навч. посібник
ІО Давидова
ХДАК, 2001
72001
Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту
І Давидова
Бібліотечний вісник, 10-12, 2001
72001
Електронні бібліотеки: правові засади функціонування в Україні
ІО Давидова
Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс]=, 2014
62014
Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві
ІО Давидова
Вісник Харківської державної академії культури, 60-69, 2013
62013
Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва
ІО Давидова
Вісн. Кн. Палати, 26-28, 2008
62008
Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
62005
Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури держави
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 19-22, 2005
62005
Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
62005
Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
6*2005
Бібліотечна освіта: зміна моделей підготовки фахівців
ІО Давидова
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2004
62004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20