Подписаться
Давидова Ірина Олександрівна
Давидова Ірина Олександрівна
професор, Харківська державна академія культури, академік НАН вищої освіти України
Подтвержден адрес электронной почты в домене xdak.ukr.education - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві
ІО Давидова
ХДАК, 2005
147*2005
Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03
ІО Давидова
Харківська державна академія культури, 2008
65*2008
Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку
І Давидова
Бібліотечний вісник, 8-12, 2014
27*2014
Social networks in developing the internet strategy for libraries in Ukraine
I Davydova, O Marina, A Solianyk, Y Syerov
212019
Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві
ІО Давидова
Вісник Харківської державної академії культури, 60-69, 2013
19*2013
Библиография: знание? информация? фактография?
ИА Давыдова, НА Сляднева
Библиогр, 17, 1993
151993
Библиотечно-информационное производство: науч.- метод. пособие
ИА Давыдова
Либерея-Бибинформ, 2008
132008
Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва
ІО Давидова
Вісн. Кн. Палати, 26-28, 2008
122008
Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг
ІО Давидова
Вісн. Кн. палати, 18-20, 2005
12*2005
Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні
ІО Давидова
122001
Інформаційне забезпечення управлінських рішень у системі інформаційного менеджменту
ІО Давидова
Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації …, 2015
112015
Управление информацией как предмет преподавания
ВА Ильганаева, ИА Давыдова
Научные и технические библиотеки, 48-62, 2001
112001
Електронні бібліотеки: правові засади функціонування в Україні
ІО Давидова
Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс]=, 2014
102014
Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур
І Давидова
Вісн. Кн. палати, 28-31, 2009
102009
Стратегії розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства
ІО Давидова
Вісник книжкової палати, 24-27, 2008
102008
Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту
І Давидова
Бібліотечний вісник, 10-12, 2001
102001
Сучасний стан цифрової модернізації бібліотек України
ІО Давидова, ОЮ Мар’їна
Молодий вчений, 1001-1005, 2018
92018
Патерни інформаційних потреб управлінців у системі інформаційного менеджменту
І Давидова
Вісник Книжкової палати, 39-42, 2015
9*2015
Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління: Навч. посібник
ІО Давидова
ХДАК, 2001
92001
Інтегровані маркетингові комунікації як фактор розвитку документно-інформаційної установи
ІО Давидова
Вісн. ХДАК, 2013
82013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20