Cherevatov Volodimir; Череватов Владимир
Cherevatov Volodimir; Череватов Владимир
Chernivtsi National University; Кафедра молекулярної генетики та біотехнології
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Червона книга Буковини. Тваринний світ
ІВ Скільський, ЛМ Хлус, ВФ Череватов, НА Смірнов, МІ Чередарик, ...
Чернівці: ДрукАрт 2 (ч 1), 260, 2007
282007
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ВВ Буджак, ІІ Чорней, ВД Солодкий
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
162005
Червона книга Буковини. Тваринний світ.
ЛМ Хлус, МІ Чередарик, ІВ Скільський, ВФ Череватов
Золоті літаври 1, 144 c., 2002
13*2002
: Червона книга Буковини
IВ Скiльський, ЛМ Хлус, ВФ Череватов, НА Смiрнов, МI Чередарик, ...
Тваринний свiт. Чернiвцi: ДрукАрт 2 (1), 1, 2007
72007
Директория ключевых территорий Национальной экологической сети Республики Молдовы
А Андреев, О Безман-Мосейко, А Бондаренко, В Буджак, В Гендов, ...
Кишинеу: BIOTICA, 2012
52012
Фауна и ландшафтно-биотопическое распределение дождевых червей (Lumbricidae, Oligoghaeta) Прут-Днестровского междуречья
ВФ Череватов
31991
Попередні дані по фауні заповідника "Горгани"
ЛМ Хлус, ВФ Череватов, ВМ Кисляк, КМ Хлус, НА Смірнов, ...
22003
Гибридизация пчелы медоносной (Apis mellifera L.) на территории Черновицкой области (Украина)
В Череватов, В Феркаляк, Р Волков
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie…, 2016
12016
Экологическуая характеристика местообитаний зубров (Bison bonasus L.) на территории Черновицкой области (Украина)
ВК Смаголь, ВФ Череватов
Scientific bulletin Ethnography, Natural Sciences and Museology, 58-63, 2014
12014
Зараженість риб Дністровського водосховища риб’ячою п’явкою Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) і характеристика умов її існування
ОМ Гарматюк, ОІ Худий, ЛВ Худа, ВФ Череватов
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2010
12010
Динамика численности и сезонная структура буковинской (Украина) субпопуляции зубра Bison bonasus L.
В Череватов, Л Хлус, И Думитрович
Buletin stiintific. Etnografie, stiintele nuturii si muzeologie, 94-100, 2010
12010
Распределение дождевых червей (Lumbricidae, Oligochaeta) в урболандшафтах города Черновцы
ВФ Череватов
Buletin stiintific. Etnografie, stiintele nuturii si muzeologie. Serie noua…, 2007
1*2007
Гибридизация пчелы медоносной (Apis mellifera L.) украинской степной породы на промышленной пасеке Хмельницкой области (Украина)
В Череватов
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie…, 2020
2020
Загальний вміст гемоцитів в гемолімфі Apis mellifera L. після зимівлі
ЧВФ Савчук Г. Г.
Міжнар. наук.-практ. конф. Біологічні, медичні та науково-педагогічні…, 2018
2018
Оцінка активності каталази у робочих бджіл Apis mellifera L. осінньої генерації при утриманні в лабораторних умовах на різних вуглеводних дієтах.
В Караван, Д Качмарик, В Череватов, Л Язловицька
Бджільництво україни – як основа продовольчої безпеки і збереження довкілля…, 2018
2018
Біологія та паразитологія: навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання (для студентів спеціальності Фізична реабілітація)
ТЛІ Череватов В.Ф., Шелифіст А.Є.
ЧНУ, "Рута", 2018
2018
Зоологія: навчальний посібник для лабораторних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання
ТЛІ Череватов В.Ф.
ЧНУ, "Рута", 2018
2018
Глутатіон-S-трансферазна активність бджіл-фуражирів Apis mellifera L. при літній підгодівлі певними вуглеводними дієтами
ЯЛС Караван В. В., Царук В. І., Череватов В. Ф.
Біологічні системи 10 (1), 20-28, 2018
2018
Вікові зміни гемоцитарного складу Apis Mellifera L.
ГГ Савчук, ВФ Череватов, УМ Свистун
Клінічна та експериментальна патологія, 78-79, 2017
2017
Composition of haemocytes in different breeds of honey bee (Apis mellifera L.)
CV Savchuk G., Krasovska R.
12-th COLOSS Conference, Cluj-Napoca, Romania, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20