Підписатись
Фінанси, облік і аудит / Финансы, учет и аудит / Finance, accounting and audit
Фінанси, облік і аудит / Финансы, учет и аудит / Finance, accounting and audit
КНЭУ имени Вадима Гетьмана
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні
ВІ Єфіменко
Фінанси, облік і аудит, 278-284, 2011
302011
Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів
ОА Чабанюк, ОА Чабанюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011
252011
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ОО Чуб
Фінанси, облік і аудит, 172-183, 2011
252011
Бухгалтерський аутсорсинг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
АМ Поплюйко
Фінанси, облік і аудит, 335-340, 2011
242011
Економічна сутність виробничих запасів
ЛВ Титенко
Фінанси, облік і аудит, 361-369, 2011
222011
Макроекономічне стрес-тестування банків: сутність, підходи та основні етапи
ІБ Івасів, АВ Максимова
Фінанси, облік і аудит, 75-85, 2011
212011
Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу
ІГ Ловінська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
192014
Державний капітал у банківській системі України
ЛО Примостка
Фінанси, облік і аудит, 107-119, 2014
192014
Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні
СЯ Кондратюк
Фінанси, облік і аудит, 51-64, 2014
172014
Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств
ОП Фещенко
Фінанси, облік і аудит, 212-221, 2012
172012
Антикризове управління у банківській діяльності
ПМ Чуб
Фінанси, облік і аудит, 203-211, 2012
172012
Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні
ЗА Мацук
Фінанси, облік і аудит, 81-94, 2014
162014
Комп’ютерізація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи подолання
БВ Кудрицький
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
162011
Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління
ІМ Парасій-Вергуненко
Фінанси, облік і аудит, 328-335, 2011
162011
Страхування життя в умовах сучасного страхового ринку України
ТМ Артюх
Фінанси, облік і аудит, 9-15, 2011
162011
Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності
ЮО Івахів, СР Романів
Фінанси, облік і аудит, 198-204, 2013
152013
Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб
АА Славкова, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
152012
Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
ЛВ Гнилицька
Фінанси, облік і аудит, 263-271, 2011
142011
Теоретичні засади адміністрування акцизів
АВ Пислиця
Фінанси, облік і аудит, 79-94, 2014
132014
Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства
ЛП Гладченко
Фінанси, облік і аудит, 20-33, 2014
132014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20