Фінанси, облік і аудит / Финансы, учет и аудит / Finance, accounting and audit
Фінанси, облік і аудит / Финансы, учет и аудит / Finance, accounting and audit
КНЭУ имени Вадима Гетьмана
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів
ОА Чабанюк, ОА Чабанюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011
262011
Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні
ВІ Єфіменко
Фінанси, облік і аудит, 278-284, 2011
222011
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
212011
Економічна сутність виробничих запасів
ЛВ Титенко
Фінанси, облік і аудит, 361-369, 2011
212011
Бухгалтерський аутсорсинг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
АМ Поплюйко
Фінанси, облік і аудит, 335-340, 2011
192011
Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні
СЯ Кондратюк
Фінанси, облік і аудит, 51-64, 2014
172014
Державний капітал у банківській системі України
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
162014
Антикризове управління у банківській діяльності
ПМ Чуб
Фінанси, облік і аудит, 203-211, 2012
162012
Макроекономічне стрес-тестування банків: сутність, підходи та основні етапи
ІБ Івасів, АВ Максимова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
162011
Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління
ІМ Парасій-Вергуненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
162011
Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб
АА Славкова, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
152012
Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні
ЗА Мацук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
132014
Теоретичні засади адміністрування акцизів
АВ Пислиця
Фінанси, облік і аудит, 79-94, 2014
132014
Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств
ОП Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
132011
Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства
ЛП Гладченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
122014
Реформування системи доходів місцевих бюджетів: сучасний стан і перспективи
НМ Сивульська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
122014
Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках
ОВ Дзюблюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
122012
Методи антикризового управління банком
ПМ Чуб
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011
122011
Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
ЛВ Гнилицька
Фінанси, облік і аудит, 263-271, 2011
122011
Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації
СВ Свірко
Фінанси, облік і аудит, 360-369, 2012
112012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20