Фінанси, облік і аудит / Финансы, учет и аудит / Finance, accounting and audit
Фінанси, облік і аудит / Финансы, учет и аудит / Finance, accounting and audit
КНЭУ имени Вадима Гетьмана
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів
ОА Чабанюк, ОА Чабанюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011
222011
Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні
ВІ Єфіменко
Фінанси, облік і аудит, 278-284, 2011
212011
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ОО Чуб
Фінанси, облік і аудит, 172-183, 2011
202011
Бухгалтерський аутсорсинг: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні
АМ Поплюйко
Фінанси, облік і аудит, 335-340, 2011
172011
Макроекономічне стрес-тестування банків: сутність, підходи та основні етапи
ІБ Івасів, АВ Максимова
Фінанси, облік і аудит, 75-85, 2011
162011
Еволюція розвитку економічного аналізу в стратегічно-орієнтованій системі управління
ІМ Парасій-Вергуненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
152011
Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні
СЯ Кондратюк
Фінанси, облік і аудит, 51-64, 2014
142014
Антикризове управління у банківській діяльності
ПМ Чуб
Фінанси, облік і аудит, 203-211, 2012
142012
Економічна сутність виробничих запасів
ЛВ Титенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
142011
Теоретичні засади адміністрування акцизів
АВ Пислиця
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
132014
Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства
ЛП Гладченко
Фінанси, облік і аудит, 20-33, 2014
122014
Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб
АА Славкова, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
122012
Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації
СВ Свірко
Фінанси, облік і аудит, 360-369, 2012
112012
Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємств
ОП Фещенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
102011
Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
ЛВ Гнилицька
Фінанси, облік і аудит, 263-271, 2011
102011
Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу
ТВ Майорова, СВ Урванцева
Фінанси, облік і аудит, 145-152, 2011
102011
Фіскальний федералізм як децентралізована модель формування бюджетного регулювання в Україні
ЗА Мацук
Фінанси, облік і аудит, 81-94, 2014
92014
Державний капітал у банківській системі України
ЛО Примостка
Фінанси, облік і аудит, 107-119, 2014
92014
Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії
АА Славкова, ОС Ватаманюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
92013
Критичний погляд на фіскальні правила діяльності уряду в українському бюджетному законодавстві
ЛП Гладченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20