Mартинов Олексій Миколайович
Mартинов Олексій Миколайович
Українский інститут експертизи сортів рослин
Підтверджена електронна адреса в sops.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Функціонування фотосинтетичного апарату рослин квасолі звичайної в умовах Закарпаття
НВН НМ Доктор, ОМ Мартинов
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія, 67-73, 2017
2*2017
ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗА ВНЕСЕННЯ ХЕЛАТНИХ МІКРОДОБРИВ
ГЛ Гадзовський, НВ Новицька, ОМ Мартинов
Таврійський науковий вісник, 2019
2019
Веґетація квасолі під впливом передпосівної інокуляції насіння та удобрення
НВ Новицька, ОМ Мартинов, НМ Доктор
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 45-48, 2018
2018
Оптимізація системи удобрення кукурудзи на зерно
ОМ Новицька, Наталія Валеріївна, Мусієнко, Ярослав Васильович, Мартинов
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподасрьких культур …, 2018
2018
Підвищення посівних якостей травмованого насіння пшениці м’якої озимої
КВ Запорожан, НВ Новицька, ВВ Бровкін, ОМ Мартинов
Миронівський вісник, 39-45, 2018
2018
EFFECT OF MICRONUTRIENTS AND IMMUNOMODULATORY TREATMENTS ON LABORATORY SEED GERMINATION
СМ КАЛЕНСЬКА, НВ НОВИЦЬКА, ВІ МАКСІН, ЛД КАРПЕНКО, ...
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія, 9-16, 2018
2018
Оптимізація технології вирощування квасолі звичайної в умовах Закарпаття
НМ Доктор, НН В., ОМ Мартинов
Збірник тез НУБіП України: Екологія, управління рослинними ресурсами та …, 2018
2018
Снижение негативных последствий повреждения семян сои
НВ Новицкая, АН Мартынов
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2018
2018
Вегетація квасолі під впливом передпосівної інокуляції насіння та удобрення
ОМ Мартинов, ДН М., НВ Новицька
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2018
2018
Урожайність та посівні якості насіння квасолі в умовах Закарпаття
НМ Мартинов, О.М., Новицька Н.В., Доктор
Таврійський науковий вісник, 2018
2018
Продуктивність австрійських не-ГМО сортів сої на чорноземах типових Лісостепу України
НВ Новицька, ОМ Мартинов
НОВІТНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ:  ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА: тези доповідей Міжнародної …, 2017
2017
Формування і функціонування асиміляційної поверхні рослин квасолі звичайної в умовах Закарпаття
НВ Новицька, НМ Доктор, ОМ Мартинов
SWorld Journal, 140-144, 2017
2017
Forecasting of phenotypic productivity of middle-early soybean varieties
ОІ Присяжнюк, ВГ Димитров, ОМ Мартинов
Plant varieties studying and protection 13 (2), 167-171, 2017
2017
Прогнозування фенотипової продуктивності середньоранніх сортів сої
ОІ Присяжнюк, ВГ Димитров, ОМ Мартинов
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин 13 (2), 167-171, 2017
2017
РОСЛИННИЦТВО ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО
СМ Каленська, ВГ Таран, ПО Данилів, ГІ Демидась, ЕС Лихошерст, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15