Mартинов Олексій Миколайович
Mартинов Олексій Миколайович
Українский інститут експертизи сортів рослин
Підтверджена електронна адреса в sops.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Функціонування фотосинтетичного апарату рослин квасолі звичайної в умовах Закарпаття
НВН НМ Доктор, ОМ Мартинов
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія, 67-73, 2017
3*2017
Веґетація квасолі під впливом передпосівної інокуляції насіння та удобрення
НВ Новицька, ОМ Мартинов, НМ Доктор
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 45-48, 2018
22018
Прогнозування фенотипової продуктивності середньоранніх сортів сої
ОІ Присяжнюк, ВГ Димитров, ОМ Мартинов
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин 13 (2), 167-171, 2017
1*2017
Effect of seed inoculation and foliar fertilizing on structure of soybean yield and yield structure in western polissya of Ukraine
O Novytska, N., Gadzovskiy, G., Mazurenko, B., Svistunova, I., Martynov
Agronomy Research 18 (4), 2512-2519, 2020
2020
Урожай і якість зерна сої під впливом інокуляції та позакореневого підживлення
ГЛ Гадзовський, НВ Новицька, ОМ Мартинов
Таврійський науковий вісник, 44-49, 2020
2020
Фотосинтетична діяльність посівів сої на дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся.
ГЛ Гадзовський, НВ Новицька, ОМ Мартинов
Plant and soil science 11 (1), 5-12, 2020
2020
Model of adaptive information system for forecasting crop productivity
СІ Мельник, ОІ Присяжнюк, ЄМ Стариченко, КМ Мажуга, ВВ Бровкін, ...
Plant varieties studying and protection 16 (1), 74-88, 2020
2020
Вплив підживлення на фотосинтетичну активність посівів сої
МОМ Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В.
Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри …, 2019
2019
Вплив підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів сої
МОМ Гадзовський Г. Л., Новицька Н. В.
Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали …, 2019
2019
ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗА ВНЕСЕННЯ ХЕЛАТНИХ МІКРОДОБРИВ
ГЛ Гадзовський, НВ Новицька, ОМ Мартинов
Таврійський науковий вісник, 2019
2019
Квасоля звичайна – нішева культура
МОМ Доктор Н. М., Новицька Н. В.
Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у виробництві …, 2018
2018
Оптимізація системи удобрення кукурудзи на зерно
ОМ Новицька, Наталія Валеріївна, Мусієнко, Ярослав Васильович, Мартинов
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподасрьких культур …, 2018
2018
Вплив мікродобрив та імуномоделюючих препаратів на лабораторну схожість насіння
СМ Каленська, НВ Новицька, ВІ Максін, ЛД Карпенко, ВГ Каплуненко, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
2018
Підвищення посівних якостей травмованого насіння пшениці м’якої озимої
КВ Запорожан, НВ Новицька, ВВ Бровкін, ОМ Мартинов
Миронівський вісник, 39-45, 2018
2018
EFFECT OF MICRONUTRIENTS AND IMMUNOMODULATORY TREATMENTS ON LABORATORY SEED GERMINATION
СМ КАЛЕНСЬКА, НВ НОВИЦЬКА, ВІ МАКСІН, ЛД КАРПЕНКО, ...
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Агрономія, 9-16, 2018
2018
Оптимізація технології вирощування квасолі звичайної в умовах Закарпаття
НМ Доктор, НН В., ОМ Мартинов
Збірник тез НУБіП України: Екологія, управління рослинними ресурсами та …, 2018
2018
Снижение негативных последствий повреждения семян сои
НВ Новицкая, АН Мартынов
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2018
2018
Вегетація квасолі під впливом передпосівної інокуляції насіння та удобрення
ОМ Мартинов, ДН М., НВ Новицька
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2018
2018
Урожайність та посівні якості насіння квасолі в умовах Закарпаття
НМ Мартинов, О.М., Новицька Н.В., Доктор
Таврійський науковий вісник, 2018
2018
Продуктивність австрійських не-ГМО сортів сої на чорноземах типових Лісостепу України
НВ Новицька, ОМ Мартинов
НОВІТНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ:  ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА: тези доповідей Міжнародної …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20