Олена Абакумова / Елена Абакумова / Olena Abakumova
Олена Абакумова / Елена Абакумова / Olena Abakumova
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Docent
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Феномен дистанційної освіти в контексті сучасних соціокультурних змін
ОО Абакумова
Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка, С.7-10, 2011
52011
Дистанційна освіта: суть, основні характеристики, перспективи розвитку
ОО Абакумова
Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія, С. 123-124, 2010
5*2010
Обчислювальна математика: Навч. посібник
ЮС Петергеря, ОВ Соболєв, ОО Абакумова
К.: НТУУ «КПІ, 88, 2007
52007
Дистанционное образование в условиях становления информационного общества
ЕО Абакумова
Молодой ученый 14 (№9(89)), С. 1459-1462, 2015
42015
Фундаментальна філософія розвитку дистанційної освіти
ОО Абакумова
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2012
3*2012
Pегулювальні характеристики iмпульсного регулятора понижувального типу, що працює на акумулятор
ВЯ Ромашко, ЛМ Батрак
НТУ" ХПІ", 2019
12019
Засадничі принципи і досвід дистанційної освіти
ОО Абакумова
Гілея: науковий вісник. Зб. наук. пр., С. 333-337, 2015
12015
Гуманістичний потенціал дистанційної освіти
ОО Абакумова
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць, С.160-168, 2015
12015
Гуманістична сутність феномена дистанційної освіти
ОО Абакумова
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 2 (31), С. 345-349., 2014
12014
Історичний підхід до рефлексії феномена дистанційної освіти
ОО Абакумова
Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць., С. 3-10, 2012
12012
Система адаптивного тестування Student’s Adapt
ОО Абакумова, ВО Білецький
Электроника и связь: науч.-техн. журн : тематический выпуск «Электроника и …, 2011
12011
Дистанційні навчальні курси в інженерній освіті (на прикладі курсу «Теорія електричних кіл»)
ОО Абакумова
Вісник НТТУ «КПІ».Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. 1 …, 2009
12009
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електромагнітна техніка»
ЯМ Онищенко, ОО Абакумова, ВА Тодоренко
Электроника и связь : науч.-техн. журн., С.86-89, 2008
12008
РЕГУЛЮВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМПУЛЬСНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОНИЖУВАЛЬНОГО ТИПУ, ЩО ЗАРЯДЖАЄ АКУМУЛЯТОР ВІД СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ
VY Romashko, LM Batrak, OO Abakumova
Електротехніка і Електромеханіка, 64-67, 2020
2020
Актуальні питання професійної підготовки фахівців із соціальної роботи в умовах дистанційності
ОО Абакумова, СІ Бабіна
Видавничий дім «Гельветика», 2020
2020
Регулювальні характеристики імпульсного регулятора понижувального типу, що заряджає акумулятор від сонячної батареї
ВЯ Ромашко, ЛМ Батрак, ОО Абакумова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Regulatory characteristics of the step-down switching regulator which charges the battery from the solar battery
VY Romashko, LM Batrak, OO Abakumova
Электротехника и электромеханика, 64-67, 2020
2020
Філософія освіти як методологічний орієнтир модернізаційних процесів у освіті
ОО Абакумова
СПД «Охотнік», 2019
2019
Дистанційна освіта: новий характер освітньої взаємодії
ОО Абакумова
СПД «Охотнік», 2019
2019
Чисельні методи. Комп’ютерний практикум
ОО Абакумова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20