Ірина Франчук |  Irina Franchuk
Ірина Франчук | Irina Franchuk
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури
ТІ Яворська, ІБ Франчук
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
132014
Організаційно-економічний механізм формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств
МВ Вовк, ОП Токарчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
62009
Соціальна та економічна ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств
МВ Вовк, МП Гарасим
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Підвищення інвестиційної привабливості регіону як результат ефективного управління агропромисловим виробництвом
ИБ Франчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
22010
Організаційно-економічний механізм формування та забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств
МВ Вовк, ІБ Франчук
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 62-66, 2015
12015
Розвиток особистих селянських господарств в умовах світової фінансової кризи
ВА Чемерис, ІБ Франчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Розвиток особистих селянських господарств у малоземельному регіоні
ОА Біттер, ІБ Франчук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 7-23, 2009
12009
Управління процесами товаропросування молокопродукції на споживчому ринку
ГЯ Левків, ІБ Франчук
Рульєв ВА д. е. н., професор директор ННІ економіки та бізнесу Лобанов МІ к …, 0
1
Музично-ритмічний інструментарій–основа розвитку виконавських навичок у молодших школярів
МВ Вовк
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
2018
Безробіття сільської молоді: причини та шляхи вирішення
ОЯ Гримак, МВ Вовк, ОВ Кіндрат
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Науково-теоретичні аспекти української музичної етнопедагогіки
М Вовк
Гірська школа Українських Карпат, 144-147, 2017
2017
Перспективы развития аграрного туризма в Карпатском регионе
ОЯ Грымак, МВ Вовк, ВЯ Джура
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Проблеми управління якістю на підприємствах в умовах входження України в ЄС
M Vovk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Проблемы управления качеством на предприятиях в условиях вступления Украины в ЕС
МВ Вовк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Стратегія соціально-економічного розвитку України
МВ Вовк, ІБ Франчук
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка …, 2016
2016
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МВ Вовк, ИБ Франчук
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка, 62-66, 2015
2015
Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності агропродовольчої продукції України на європейському ринку
МВ Вовк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
Перспективи розвитку ринку сільськогосподарської продукції в україні
ІБ Франчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
Основні тенденції розвитку особистих селянських господарств Львівської області
ІБ Франчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
THE BASIC TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES IN LVIV AREA
ІБ Франчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20