Василь Здреник
Василь Здреник
доцент кафедри менеджменту та публічного управління ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика. Монографія:
ЯОВ Здреник В.С.
Тернопіль: Крок, 2011
26*2011
Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами
ВС Здреник
ЖДТУ, 2010
202010
Теорія і практика оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля
БО Язлюк, ВС Здреник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2011
112011
Критичний аналіз альтернативних методик бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами
ВС Здреник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2009
72009
Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки
ВС Здреник
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»: збірник …, 2016
62016
Формування ефективної політики погашення дебіторської заборгованості в контексті розвитку фінансового інструментарію
ВС Здреник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2006
62006
Сутність похідних фінансових інструментів та їх законодавче визначення
АІС В.С. Здреник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2008
52008
Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання
ПП Микитюк
монографія/за заг. ред. ПП Микитюка.–Тернопіль: Видавничополіграфічний центр …, 2014
42014
Порядок оцінки та переоцінки похідних фінансових інструментів
ВС Здреник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2009
42009
Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку
ВС Здреник
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні …, 2008
42008
Сутність та зміст аналізу інноваційної діяльності підприємств: науково-теоретичний аспект
ПП Микитюк, ВС Здреник
Інноваційна економіка, 165-169, 2012
32012
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
ОЛ БІЛЯЧЕНКО, ВС ЗДРЕНИК
Фінансовий простір, 152-160, 2015
22015
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів:[монографія]
ТЛ Желюк
Тернопіль: Крок, 2014
22014
Система документування операцій з фінансовими інвестиціями: проблеми та перспективи
ВС Здреник, ДМ Чирка
Економічний аналіз, 198-205, 2013
22013
Особливості організації внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями на підприємстві
ВС Здреник
Інноваційна економіка, 292-298, 2013
22013
Особливості розвитку теорії та практики інвестицій і інвестування
ВС Здреник
Інноваційна економіка, 238-241, 2013
22013
Облік операцій з фінансовими інвестиціями: питання облікової політики
ВС Здреник, НО Рафальська
ЖДТУ, 2012
22012
Аналіз термінологічного апарату та проблеми формування системи показників інвестиційної привабливості інноваційних проектів
В Здреник
Економічний аналіз, 112-114, 2012
22012
Облік фінансових інвестицій за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності: порівняльний аспект
ВС Здреник, НО Рафальська
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
22012
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ//Theory and practice of estimation of economic effectiveness of investing and …
ВС Здреник, БО Язлюк
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20