Andriy Demichkovsky (Андрій Павлович Демічковський, A.P. Demichkovskyi)
Andriy Demichkovsky (Андрій Павлович Демічковський, A.P. Demichkovskyi)
викладач кафедри стрільби та технічних видів спорту Львівського державного університету фізичної
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sistemnij pidkhid i matematichne modeliuvannia biologichnikh ta prirodnikh ob’iektiv i procesiv [Systemic approach and mathematical modeling of biological and natural processes†…
PI Vlasov Andrij, Ivashchenko Jlga, Demichkovs'kij Andrij, Pitin Mar'ian ...
Fiziko-matematichne modeliuvannia ta informacijni tekhnologii, 17-23, 2016
342016
Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів
А Власов, А Демічковський, О Іващенко, А Лопатьєв, М Пітин, ...
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 17-28, 2016
192016
Analiz rukhovykh dii pry vykonanni striletskykh vprav
AP Vlasov, AO Lopatiev, BA Vynohradskyi, AP Demichkovskyi
Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 561-565, 2010
82010
Аналіз рухових дій при виконанні стрілецьких вправ
АП Власов, АО Лопатьєв, БА Виноградський, АП Демічковський
Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту†…, 2010
82010
Особливості моделювання біомеханічних та біологічних систем
АО Лопатьєв, АП Власов, АП Демічковський
Теорія та методика фізичного виховання, 79-85, 2017
72017
Еволюція правил змагань зі стрільби кульової з гвинтівки
А Демічковський, А Лопатьєв, М Пітин
Спортивний вісник Придніпров'я, 41-44, 2015
72015
Проблеми тактичної підготовки в кульовій стрільбі/Андрій Демічковський, Анатолій Лопатьєв, Мар’ян Пітин
А Демічковський
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15, 45-48, 0
7
Основні визначення і положення системного підходу, математичного моделювання та інформаційних технологій спортивної науки
А Лопатьєв, М Пітин, А Демічковський
Теорія та методика фізичного виховання, 117-125, 2017
62017
Basic Definitions and Concepts of Systems Approach, Mathematical Modeling and Information Technologies in Sports Science
A Lopatiev, M Pityn, A Demichkovskyi
Teorž‚ ta Metodika Fžzičnogo Vihovann‚ 17 (3), 117-125, 2017
52017
Проблема тактичної підготовки в багаторічній підготовці спортсменів із кульової стрільби
А Демічковський
Спортивний вісник Придніпров'я, 54-58, 2017
52017
Peculiarities of Simulation of Biomechanical and Biological Systems
AO Lopatiev, AP Vlasov, AP Demichkovskyi
Teorž‚ ta Metodika Fžzičnogo Vihovann‚ 17 (2), 79-85, 2017
42017
Indicators of Technical and Tactical Actions of Qualified Air Rifle Shooters
AP Demichkovskyi
Teorž‚ Ta Metodika Fžzičnogo Vihovann‚ 19 (4), 186-192, 2019
2*2019
Functioning of “Shooter–Weapons–Aim” System with Regard to Energy-informational and Gravitational Interaction
AO Lopatiev, AP Vlasov, AP Demichkovskyi
Teorž‚ ta Metodika Fžzičnogo Vihovann‚ 17 (1), 48-52, 2017
2*2017
Варіанти класифікації факторів збурення в кульовій стрільбі
А Лопатьєв, Б Виноградський, А Демічковський, С Смільнянин
22016
Функціонування біотехнічної системи в спорті
А Лопатьєв, А Власов, А Демічковський, В Ткачек
12016
Оздоровчо-рекреаційний потенціал занять кульовою стрільбою: лекція№ 5 з навчальної дисципліни “Теорія і методика обраного виду спорту та СПВ”(стрілецькі види спорту) для†…
А Демічковський
2020
Особливості занять стрільбою з неповносправними. Перспективи розвитку стрільби в Україні: лекція№ 6 з навчальної дисципліни “Теорія і методика обраного виду спорту та СПВ†…
А Демічковський
2020
Фізіологічні основи становлення спортивної майстерності: лекція№ 5 з навчальної дисципліни “Теорія і методика обраного виду спорту та СПВ”(стрілецькі види спорту) для†…
А Демічковський
2020
Відновлення у стрільбі. Профілактика професійних захворювань стрільців і реабілітація після них: лекція№ 6 з навчальної дисципліни “Теорія і методика обраного виду спорту та†…
А Демічковський
2020
Методика вдосконалення техніко-тактичної підготовки стрільців: лекція№ 2 з навчальної дисципліни “Теорія і методика обраного виду спорту та СПВ”(стрілецькі види спорту) для†…
А Демічковський
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20