Подписаться
Iryna Bobukh (Бобух Ірина Миколаївна)
Iryna Bobukh (Бобух Ірина Миколаївна)
Подтвержден адрес электронной почты в домене umass.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України: Наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ІМ Бобух, АА Вдовічен, ЛА Венгер, ...
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2014
506*2014
монографія/[Геєць ВМ, Шинкарук ЛВ, Артьомова ТІ та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ЛВ Шинкарук; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
С зміни та економічний розвиток України
К, 2011
1452011
Пропорції та перспективи формування національного багатства України: монографія
ІМ Бобух
К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 35, 2010
90*2010
динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь/[Шинкарук ЛВ, Бевз ІА, Барановська ІВ та ін.]; за ред
С України
НАН України ЛВ Шинкарук, 2015
822015
Структурнi змiни та економiчний розвиток України: монографiя та iн.; за ред. ЛВ Шинкарук; Iн-т економiки та прогнозування НАН України
ВМ Ге
76*2011
області до 2015 року
С економічного та соціального розвитку Херсонської
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
762007
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
ІМ Бобух, ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, та ін.
К. : НВЦ НБУВ, 2009
672009
області на період до 2015 року [Електронний ресурс]
С економічного і соціального розвитку Донецької
URL: http://www. donoda. gov. ua-/data/upload/publication/main/ua/11101 …, 0
53
Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія
ВМ Геєць, ІВ Шинкарук, ТІ Артьомова
К.: Ін-т економіки та прогнозув, 428-640, 2011
472011
Stratehichni oriientyry ekonomichnoho zrostannia Ukrainy: inkliuzyvnist yak kliuchovyi priorytet [Strategic guidelines for Ukraine's economic growth: inclusiveness as a key …
IM Bobukh, SM Shchehel
Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy 7, 55-70, 2018
45*2018
Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет
ІМ Бобух, СМ Щегель
Вісник НАН України, 55-70, 2018
442018
Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok [The structural transformations in the economy of Ukraine: dynamics …
LV Shynkaruk, IA Bevz, IV Baranovska, IM Bobukh, AA Vdovichen, ...
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2015
322015
Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok: naukova dopovid [Structural Transformations in the Ukrainian Economy …
LV Shynkaruk, IA Bevz, IV Baranovs' ka
NAN Ukrainy, Kyiv: Ukraine, 2015
31*2015
Сільське господарство та структурні зміни національної економіки [підрозділ 3.2. 2]
БЙ Пасхавер
Структурні зміни та економічний розвиток України, 2011
31*2011
Structural changes and economic development of Ukraine
S zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy
Kyiv: In-t ekonomiky ta prohnozuv. NAN Ukrainy, 2011
31*2011
The structural transformation in the economy of Ukraine: dynamics, contradictions and influence on economic development: research report
LV Shynkaruk, IA Bevz, IV Baranovska
Institute for economics and forecasting [in Ukrainian], 2015
29*2015
Strukturni zminy ta ekonomichnyj rozvytok Ukrainy
MV Heiets, LV Shynkaruk, TI Artomova
Kyiv: NAN Ukrainy, 2011
28*2011
Strukturni zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine]
LV Shynkaruk, V Heyets, T Artemova
Ekspres, Kyiv: Ukraine, 2011
26*2011
Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду
ІМ Бобух
Економіка і прогнозування, 24-39, 2011
25*2011
Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok
LV Shynkaruk, IA Bevz, IV Baranovska
The structural transformation of the economy of Ukraine: dynamics …, 2015
23*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20