Вербицкая Виктория, Вербицька Вікторія, Verbytska Viktoriya
Вербицкая Виктория, Вербицька Вікторія, Verbytska Viktoriya
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Verified email at khadi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Экономический кризис и пути совершенствования взаимоотношений “государство–автотранспортные пассажирские предприятия”
ВИ Вербицкая
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. пр.–Харків: ХДАДТУ, 38-44, 2000
52000
Стратегические направления снижения трансакционных издержек предприятия
ДА Горелов, ВИ Вербицкая, ВМ Бредихин
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 5–12, 2010
32010
Проблемы финансово-бюджетного планирования функционирования транспортного комплекса города
ИВ Любинский, ВИ Вербицкая
Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита, 176-180, 2014
22014
Глобальная экономика
ВК Бабайлов, ВМ Бережной, ДА Горовой, КО Горовая, ВИ Вербицкая, ...
Белгород: ИПК НИУ «БелГУ", 2011
22011
Обгрунтування інформаційної бази оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ВІ Вербицька
Економіка транспортного комплексу, С. 32-40, 2017
12017
Економічна сутність заробітної плати як ціни товару на ринку праці
ВІ Вербицька, ВМ Бредіхін, ДО Горєлов
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 5–11-5–11, 2009
12009
Совершенствование организации оперативного учета на предприятиях черной металлургии
ДА Горелов, ВИ Вербицкая, ВМ Бредихин
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 79–91, 2008
12008
Практичне впровадження МСФЗ в українських підприємствах
ВІ Вербицька
Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та …, 2018
2018
К вопросу повышения мотивации студентов
ВИ Вербицкая
Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та …, 2018
2018
Професійна компетентність майбутнього фахівця
ВІ Вербицька
Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та …, 2018
2018
Сучасні ознаки розвитку університетської освіти в глобальному економічному просторі
ВІ Вербицька
Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх …, 2018
2018
Особливості психологічної придатності до використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у професійній діяльності
ВІ Вербицька
Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх …, 2018
2018
Інноваційні технології формування кадрового потенціалу бухгалтерського напряму, адаптованого до умов європейського простору
ВІ Вербицька
Методичний потенціал, тренди та формати трансформації Європейських освітніх …, 2018
2018
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЧАСУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ PREDICTION TOTAL TIME PROJECT
ВМ Бредіхін, ВІ Вербицька
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ, 140, 2018
2018
Вдосконалення аналітичної системи управлінського обліку автотранспортного підприємства
ВІ Вербицька
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Кластерний підхід до розробки стратегії інноваційного розвитку регіонів
МВ Чорна, ВМ Бредіхін, ВІ Вербицька
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Европейская практика децентрализационных процесов
ВИ Вербицкая, ДВ Якушко
Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та …, 2018
2018
Экологические основы концепции устойчивого развития
ВИ Вербицкая
Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та …, 2018
2018
Управління інвестиційними ризиками в підприємницькій діяльності
ВЮ Рижков, ВІ Вербицька
Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва, С.88-91, 2018
2018
Стосовно досвіду забезпечення прозорості публічного сектору
ВІ Вербицька
Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20