Follow
Олександр Атаман
Олександр Атаман
професор патофізіології, Сумський державний університет
Verified email at med.sumdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Патологическая физиология
НН Зайко, ЮВ Быць, АВ Атаман
Элиста АОЗТ “Эсен”.-1995.-549 с, 1996
3071996
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
812009
Патологическая физиология в вопросах и ответах
АВ Атаман
Киев: Вища школа, 2000
512000
Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях
ОВ Атаман
Вінниця: Нова Книга, 2010
492010
Сравнительно-патофизиологические аспекты энергообеспечения сосудистой стенки
ЮВ Быць, ВП Пишак, АВ Атаман
Прут, 1999
371999
Патологическая физиология: учебник
АВ Атаман, ГМ Бутенко, ВА Гоp
МЕДпресс-информ, 2004
202004
Патофізіологія. Том 1. Загальна патологія
ОВ Атаман
Вінниця; Нова книга, 2012
19*2012
Investigation of the MGP promoter and exon 4 polymorphisms in patients with ischemic stroke in the Ukrainian population
OAO AV Ataman, VY Garbusova, YA Ataman, OI Matlaj
J Cell Mol Biol 10 (1), 19-26, 2012
172012
Investigation of the MGP promoter and exon 4 polymorphisms in patients with ischemic stroke in the Ukrainian population
OAO AV Ataman, VY Garbusova, YA Ataman, OI Matlaj
J Cell Mol Biol 10 (1), 19-26, 2012
172012
Венозна стінка: загальнотеоретичні й експериментальні аспекти
ОВ Атаман
Видавництво СумДУ, Ангіо, 2001
172001
Матриксний Gla-протеїн та його роль у кальцифікації судинної стінки
ВЮ Гарбузова, ОВ Атаман
Фізіологічний журнал, 96-112, 2011
142011
[The frequency of allelic polymorphism of matrix Gla-protein gene in acute coronary syndrome patients].
OVA VI Harbuzova, VL Hur'ianova, OM Parkhomenko, VI Dosenko
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 57 (3), 16-24, 2010
11*2010
Патологическая физиология/под ред
НН Зайко, ЮВ Быць, АВ Атаман
НН Зайко, 346-347, 2007
112007
Механізми розвитку D-гіпервітамінозних уражень кровоносних судин
ОВ Атаман
Видавництво СумДУ, 2011
102011
[Matrix Gla-protein and its role in vascular wall calcification].
OVA VI Harbuzova
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 57 (4), 96-112, 2010
9*2010
Частота алельних варіантів гена матриксного Gla-протеїну у хворих з гострим коронарним синдромом
ВЮ Гарбузова, ОМ Пархоменко, ВЄ Досенко, ОВ Атаман
Фізіологічний журнал, 16-24, 2011
82011
Патологическая физиология: Под ред. НН Зайко и ЮВ Быця.—3-е изд., перераб. и доп
НН Зайко, ЮВ Быць, АВ Атаман
К.: Логос, 259-271, 1996
81996
Патологическая физиология: учеб.; под ред. НН Зайко, ЮВ Быця.-3-е изд
НН Зайко, ЮВ Быць, АВ Атаман
72008
Патофізіологія. Том 2. Патофізіологія органів і систем
ОВ Атаман
Вінниця: Нова книга, 2016
6*2016
Генетическая детерминированность артериального давления и частоты сердечных сокращений у больных артериальной гипертензией в зависимости от индекса массы тела
ИА Дудченко, ЛН Приступа, АВ Атаман, ВЮ Гарбузова
Вестник Российской академии медицинских наук 69 (5-6), 40-46, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20