Олена Володимирівна  Криворучко (OV Kryvoruchko) (O Kryvoruchko), доктор технічних наук, професор
Олена Володимирівна Криворучко (OV Kryvoruchko) (O Kryvoruchko), доктор технічних наук, професор
Київський національний торговельно-економічний університет, Кафедра програмної інженерії та
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 87-91, 2012
312012
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
К.: Знання, 2005
302005
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 2012
292012
Метрологія та основи вимірювань: Навч. посіб
ВД Цюцюра, СВ Цюцюра
К.: Знання-Прес, 2003
262003
Застосування моделі «Нова Башта Р2М» в управлінні проектами розвитку освіти
СД Бушуєв, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 2014
102014
Застосування задач та моделей організаційного стратегічного управління для впровадження системи цільового управління
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 116-119, 2012
92012
Teoretychni osnovy ta sutnist upravlinskykh rishen. Modeli pryiniattia upravlinskykh rishen [Theoretical foundations and essence of managerial decisions. Models of making …
S Tsiutsiura, O Kryvoruchko, M Tsiutsiura
Management of Development of Complex Systems 9, 50-58, 2012
72012
Методологічні основи періодизації історії держави і права
М Страхов, О Криворучко
видавництво" Право", 2003
72003
Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів
ОВ Криворучко, ДА Харитонов, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 27-32, 2010
62010
Моделі ситуаційної диспетчеризації при виконанні робіт проекту
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра, ОВ Криворучко
Проблеми системного підходу в економіці/ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра.-Зб. нак …, 2007
62007
Принципи побудови мінімальної множини робіт графіків виконання проектів модернізації
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра, ОВ Криворучко
Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць/ЛА Пономаренко …, 2006
52006
Role and value of management program-target approach application on the modern stage of development of Russia
SV Tsutsura, OV Kryvoruchko, MI Tsutsura
Upravlinnya rozvytkom skladnykh system (Management of Complicated Systems) 5 …, 2011
42011
Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО
МІ Цюцюра, СВ Цюцюра, ОВ Криворучко
Управління розвитком складних систем, 190-194, 2018
32018
Інформаційні технології моделювання виробничих процесів як інструент прийняття управлінських рішень
ОВ Криворучко, ОВ Дитинюк, ЧВ Іванович
Управління розвитков складних систем 32 (4), 65-70, 2017
32017
Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти
МІ Цюцюра, ОВ Криворучко
Управління розвитком складних систем 21, 2015
32015
Основи експертних систем: Навч. посіб.
ОВ Криворучко, СВ Цюцюра
К.: КНТЕУ, 2006
32006
Метрологiя та основи вимiрювання. Навч. посiбник
ВД Цюцюра, СВ Цюцюра
32003
Зарубіжна практика застосування основних логістичних концепцій і систем
ОВ Криворучко, М Цюцюра, А Десятко
Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали …, 0
3
Klyuchovі pokazniki efektivnostі. Principi rozrobki klyuchovih pokaznikіv efektivnostі for byudzhetnoї sphere
SV Tsyutsyura, OV Krivoruchko, MІ Tsyutsyura
Upravlіnnya rozvitkom folding systems. 2012.-Vip. 10-S, 0
3
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЛОГІСТИКИ В ТОРГІВЛІ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, АМ Десятко, ВІ Чубаєвський
Управління розвитком складних систем 31 (3), 132-137, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20