Підписатись
Валерій Корнієнко
Валерій Корнієнко
Вінницький національний технічний університет, доктор політичних наук,професор,
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Імідж політичного лідера в контексті розвитку української політичної культури: особливості формування та механізми реалізації
СГ Денисюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
502007
Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної реалізації
ВО Корнієнко, СГ Денисюк
ВНТУ, 2009
462009
Еволюція політичного ідеалу (від плюралізму до синтезуючої єдності)
ВО Корнієнко
ВНТУ, 1999
441999
Моделювання процесів у політико-комунікативному просторі
ВО Корнієнко, СГ Денисюк, АА Шиян
ВНТУ, 2009
412009
Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні: Монографія
ВО Корнієнко, ІД Похило
Вінниця: ВНТУ, 2009
332009
Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні
ВО Корнієнко, ВВ Добіжа
ВНТУ, 2009
302009
Політичний ідеал: проблеми еволюції та втілення в умовах сучасного суспільного розвитку
ВО Корнієнко, ВА Корниенко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2002
302002
Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект)
ВО Корнієнко
Одеса: Одеська юридична академія, 2007
252007
Олігархономіка
ВО Корнієнко
«Новий Світ–2000», 2015
212015
Політичний ідеал як проблема вибору
ВО Корнієнко
Національна академія наук України; Інститут політичних та етнонаціональних …, 2001
202001
Партійна ідеологія: система цінностей, або синдром суспільної кататонії?
ВО Корнієнко, СГ Денисюк, О Буряченко
Гілея: науковий вісник, 253-260, 2017
192017
В пошуках консолідації українського суспільства: національна ідея чи політичний ідеал
ВО Корнієнко
Асоціація молодих українських політологів і політиків, 2000
192000
Современные проблемы и концепция повышения конкурентоспособности продукции отечественного станкостроения
К Кутін
182009
Політологія для вчителя
КО Ващенко, ВО Корнієнко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2011
172011
Моделювання фінансових механізмів лобіювання в умовах «критичності» за кількістю депутатів у прийнятті рішень
ВО Корнієнко, АА Шиян, СГ Денисюк
Київський національний університет імені ТГ Шевченка, 2007
162007
Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві
ВО Корнієнко
Національна академія правових наук України; Інститут держави і права ім. ВМ …, 2001
152001
Екологічно-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних: монографія
ІМ Шерман, ВІ Шевченко, ВО Корнієнко
Херсон: Олді-плюс, 2009
142009
Лобіювання як засіб реалізації політичних інтересів
ВО Корнієнко, СП Годний
Innovative Solution in Modern Science 1 (10), 2017
132017
Право осужденного на защиту при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора
В КОРНИЕНКО
Уголовное право, 69-73, 2006
132006
Інститути громадянського суспільства та української держави: правові витоки
BО Корнієнко
Актуальні проблеми держави і права, 210-213, 2006
132006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20