Іван Охріменко
Іван Охріменко
Українська академія банківської справи, асистент кафедри фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз законодавчих ініціатив щодо обовязкового медичного страхування в Україні
СМ Козьменко, СН Козьменко, ІО Охріменко
УАБС НБУ, 2012
152012
Порівняльний аналіз окремих прогресивних положень кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства України
І Охріменко, С Охріменко
Юридична Україна, 90-95, 2013
52013
Фінансовий механізм системи охорони здоров’я України
ІО Охріменко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 367-379, 2014
32014
Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи
І Охріменко
Юридична Україна, 121-126, 2010
32010
Особливості розрахунку страхових тарифів в медичному страхуванні
ВМ Олійник, ІО Охріменко
22014
Розробка математичної моделі системи охорони здоров’я країни
ВМ Олійник, ІО Охріменко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 183-187, 2014
22014
Проблематика вибору моделі реформування системи фінансування охорони здоров’я України
ВМ Олійник, ІО Охріменко
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля., 2014
22014
Готовність інфраструктури фондового ринку України до впровадження в обіг іноземних цінних паперів
РВ Коробка, ІО Охріменко
Сумський державний університет, 2012
22012
Фінансові потоки в системі обов’язкового медичного страхування
ІО Охріменко
Економіка. Фінанси. Право, 2013
12013
ÐÎЗÐÎБÊÀ МÀÒÅМÀÒÈЧÍÎЇ МÎÄÅ˲ ÑÈÑÒÅМÈ ÎХÎÐÎÍÈ ЗÄÎÐÎÂ’Я ÊÐÀЇÍÈ
ВМ Олійник, ІО Охріменко
HERALD, 183, 2014
2014
Механізм обов’язкового медичного страхування в системі фінансування охорони здоров’я України
ІО Охріменко
Лазурит Поліграф, 2014
2014
Сучасний механізм фінансування системи охорони здоров’я України
ІО Охріменко
Тернопільский національний економічний університет, 2013
2013
Формування оптимального кошику медичних послуг за полісами обов'язкового медичного страхування
ІО Охріменко
Гельветика, 2013
2013
Поняття непрямого медичного ризику в обов’язковому медичному страхуванні
ІО Охріменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
2013
Проблеми забезпечення вільного доступу громадян до безкоштовних медичних послуг
ІО Охріменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
2012
Медичне страхування в Україні в контексті пошуку ефективних джерел фінансування вітчизнаної системи охорони здоров'я
ІО Охріменко, ВС Лисенко
2012
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
ІО Охріменко
2011
Економічна політика Петра Скоропадського
ІО Охріменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
2009
Страховий ринок України в умовах світової фінансової кризи
ІО Охріменко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
2009
Олійник ВМ
ІО Охріменко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20