Александр Шандыба
Александр Шандыба
доцент, СНАУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Побудова систем моніторингу, аналізу та оцінки прийняття рішень регіонального рівня для ситуаційних центрів АПК
ОБ В'юненко, АВ Толбатов, СВ Агаджанова, ОБ Шандиба, ...
ХНУ, 2015
112015
Застосування кондуктометрії для моніторингу грунтово-водних систем забруднених територій.-Зб. наук. статей IV Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека …
ОБ Шандиба, ОС Кузема
Х., Райдер, 255-260, 2008
62008
Визначення геогідродинамічних параметров міграції рухомих забруднень в грунті.-Зб. наук. статей III Міжнародної науковопрактичної конференції “. Екологічна безпека: проблеми і …
ОБ Шандиба
Х., Райдер, 208-211, 2007
62007
Вплив організації руху сушильного агента на якість сушіння матеріалів у гравітаційних поличних аппаратах
НО Артюхова, МП Юхименко, ОБ Шандиба
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 233-237, 2012
52012
Прогнозування міграції токсичних компонентів на забруднених територіях
ОБ Шандиба, ДМ Шпетний, АО Курило, АБ Шандыба, ДН Шпетный, ...
Куприенко СВ, 2015
32015
Економічна ефективність впровадження заходів охорони праці та довкілля
ОБ Шандиба, ІО Шандиба, АО Курило, ДМ Шпетний
ХНТУСГ, 2016
22016
Вплив розчинності гранульованих мінеральних добрив на динаміку міграції рухомих вомпонентів грунтово-водних системах схилових земель
ОБ Шандиба, ДМ Шпетний, АВ Толбатов, АБ Шандыба, ДН Шпетный
Райдер, 2015
22015
Визначення геогiдродинамiчних параметров мiграцiї рухомих забруднень в грунтi.-Зб. наук. статей III Мiжнародної науково-практичної конференцiї". Екологiчна безпека: проблеми i …
ОБ Шандиба
22007
Научное окружение современного человека: Техника и технологии
ЛВ Капитанова, ИЯ Львович, АП Преображенский, ОН Чопоров, ...
Куприенко Сергей Васильевич, 2018
12018
Оценка энергетической эффективности многоступенчатой конвективной сушки концентратов и минерального сырья
НА Артюхова, АБ Шандыба, АЕ Артюхов
Науковий вісник Національного гірничого університету, 92-98, 2014
12014
Аналіз ефективності тонкошарового секціонування внутрішнього простору горизонтальних відстійників
ОБ Шандиба, ММ Рубан, АБ Шандыба, МН Рубан
Сумський національний аграрний ун-т, 2012
12012
Обгрунтування режимів роботи дробарок зерна в залежності від умов їх експлуатації
ВМ Комков, ОС Кузема, ОБ Шандиба, АС Кузема, АБ Шандыба
Сумський національний аграрний ун-т, 2010
12010
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ С ПОТОКОМ ПРИ ОБТЕКАНИИ
А Шандыба
Modern engineering and innovative technologies, 5-12, 2019
2019
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
А Шандыба
Modern engineering and innovative technologies, 32-39, 2019
2019
APPLICATION OF THE LAGRANGE METHODS FOR OPTIMIZATION OF INTERACTION IN AQUATIC SYSTEMS ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЛАГРАНЖА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВОДНИХ СИСТЕМАХ
ОБ Шандиба, АВ Толбатов
International scientific conference, 12, 2018
2018
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛАГРАНЖА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ
А Толбатов, А Шандыба, Г Смоляров
Modern engineering and innovative technologies, 30-36, 2018
2018
THE LAGRANGE METHODS FOR OPTIMIZATION OF INTERACTION IN AQUATIC SYSTEMS
АБ Вьюненко, ГА Смоляров, АВ Толбатов, ВА Толбатов, ОБ Шандиба
Инновационная наука, образование, производство и транспорт: Техника и …, 2018
2018
ГЛАВА 9. ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
СВ Вакал, ГА Смоляров, АВ Толбатов, АБ Шандиба
Научное окружение современного человека: Техника и технологии, 147-156, 2018
2018
Підвищення енергоефективності тепломасообмінних процесів
ОБ Шандиба, НО Артюхова, МЮ Думанчук, НМ Річкаль
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 262-268, 2017
2017
Експериментальні дослідження кінетики вимивання забруднень з грунтів
ОБ Шандиба, АО Курило, ОВ Семерня, ОВ Крекотень
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20