Сирцева Світлана Володимирівна | Svitlana Syrtseva  | S. Syrtseva  | СВ Сирцева
Сирцева Світлана Володимирівна | Svitlana Syrtseva | S. Syrtseva | СВ Сирцева
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний потенціал як складова економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
СВ Сирцева
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 47, 2008
192008
Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами
СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
172015
Проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам в сучасних умовах
СВ Сирцева
Вісник Причорноморської регіональної науково-практичної конференції …, 2011
142011
Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України
СВ Сирцева
Економічний простір, 258-265, 2010
142010
Напрями вдосконалення обліку, аналізу та аудиту розрахунків із контрагентами
СВ Сирцева, СВ Сырцева, ММ Щербак
112016
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:[навч. посіб.]/за заг. ред. к. е. н., доц. НМ Сіренко
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
92010
Анализ уровня вовлечения аграрных предприятий в инновационный процесс Украины (на примере Николаевской области)
СВ Сырцева
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 57-61, 2013
62013
Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine
M Dubinina, I Ksonzhyk, S Syrtseva
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 131-138, 2018
52018
Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури
МВ Дубініна, МВ Дубинина, СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
52017
Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект
ТВ Асмолова, СВ Сирцева
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 15-22, 2015
52015
Основні проблеми та шляхи активізації інноваційної діяльності на сільськогосподарських підприємствах України
СВ Сирцева
Інноваційна економіка, 36, 2009
52009
Управлінський облік як основа контролінгу в системі управління аграрними підприємствами
СВ Сирцева, ВС Кушнірук, ІО Бондаренко
32020
Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку
МВ Дубініна, СВ Сирцева, ОВ Буганов, НО Тусова
Modern economics, 75-80, 2018
32018
Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств : [монографія] / Н. М. Сіренко, С. В. Сирцева. ― Миколаїв : МНАУ, 2015. ― 266 с.
НМ Сіренко, СВ Сирцева
32015
Облік запасів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект
СВ Сирцева, АС Криклива, РО Співаченко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1031-1035, 2015
32015
Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві
СВ Сирцева, ДГ Мулява
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 308-316, 2015
32015
Стан ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств Миколаївської області.
СВ Сирцева, СВ Сырцева
32012
Применение технологии блокчейн в аграрном секторе
СВ Сырцева, ОВ Буганов
Информационные технологии, 105-106, 2019
22019
Infrastructure activation of innovative development of Ukrainian agrarian sector
S Syrtseva, O Melnik
22017
Облік процесу постачання матеріальних цінностей
СВ Сирцева, СВ Сырцева
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20