Подписаться
Сирцева Світлана Володимирівна | Svitlana Syrtseva  | S. Syrtseva  | СВ Сирцева
Сирцева Світлана Володимирівна | Svitlana Syrtseva | S. Syrtseva | СВ Сирцева
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами
СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
192015
Проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам в сучасних умовах
СВ Сирцева
Вісник Причорноморської регіональної науково-практичної конференції …, 2011
172011
Напрями вдосконалення обліку, аналізу та аудиту розрахунків із контрагентами
СВ Сирцева, СВ Сырцева, ММ Щербак
152016
Інноваційний потенціал як складова економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
СВ Сирцева
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 47, 2008
152008
Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України
СВ Сирцева
Економічний простір, 258-265, 2010
142010
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
112010
Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine
M Dubinina, I Ksonzhyk, S Syrtseva
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 131-138, 2018
82018
Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект
ТВ Асмолова, СВ Сирцева
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 15-22, 2015
82015
Анализ уровня вовлечения аграрных предприятий в инновационный процесс Украины (на примере Николаевской области)
СВ Сырцева
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 57-61, 2013
72013
Blockchain-tekhnolohiia yak zasib transformatsii bukhhalterskoho obliku [Blockchain technology as a means of transforming accounting]
MV Dubinina, SV Syrtseva, OV Buhanov, NO Tusova
Modern Economics, 75-80, 2018
52018
Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури
МВ Дубініна, МВ Дубинина, СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
52017
Основні проблеми та шляхи активізації інноваційної діяльності на сільськогосподарських підприємствах України
СВ Сирцева
Інноваційна економіка, 36, 2009
52009
Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку
МВ Дубініна, СВ Сирцева, ОВ Буганов, НО Тусова
Modern economics, 75-80, 2018
42018
Облік запасів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект
СВ Сирцева, АС Криклива, РО Співаченко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1031-1035, 2015
42015
Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві
СВ Сирцева, ДГ Мулява
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 308-316, 2015
42015
Digital Technologies in the Organization of Accounting and Control of Calculations for Tax Liabilities of Budgetary Institutions
S Syrtseva, S Burlan, N Katkova, Y Cheban, T Pisochenko, A Kostyrko
Studies of Applied Economics 39 (7), 2021
32021
Електронна система публічних закупівель в Україні: особливості функціонування та перспективи розвитку
ЮЮ Чебан, СВ Сирцева
32021
Управлінський облік як основа контролінгу в системі управління аграрними підприємствами
СВ Сирцева, ВС Кушнірук, ІО Бондаренко
32020
Методичні підходи щодо проведення аудиту основних засобів у сільськогосподарських підприємствах
СВ Сирцева, ЮЮ Чебан, СВ Сырцева, ЮЮ Чебан
32017
Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств : [монографія] / Н. М. Сіренко, С. В. Сирцева. ― Миколаїв : МНАУ, 2015. ― 266 с.
НМ Сіренко, СВ Сирцева
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20