Підписатись
Сирцева Світлана Володимирівна | Svitlana Syrtseva  | S. Syrtseva  | СВ Сирцева
Сирцева Світлана Володимирівна | Svitlana Syrtseva | S. Syrtseva | СВ Сирцева
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
СВ Сирцева
СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАУКИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, 455, 2006
862006
Податковий облік
ВТ Сердюк, ОІ Лугова, ТС Пісоченко, СВ Сирцева
422010
Напрями вдосконалення обліку, аналізу та аудиту розрахунків із контрагентами
СВ Сирцева, СВ Сырцева, ММ Щербак
302016
Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами
СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
202015
Проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам в сучасних умовах
СВ Сирцева
Вісник Причорноморської регіональної науково-практичної конференції …, 2011
182011
Інноваційний потенціал як складова економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
СВ Сирцева
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 47, 2008
182008
Digital technologies in the organization of accounting and control of calculations for tax liabilities of budgetary institutions
S Syrtseva, S Burlan, N Katkova, Y Cheban, T Pisochenko, A Kostyrko
Studies of Applied Economics 39 (7), 2021
152021
Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України
СВ Сирцева
Економічний простір, 258-265, 2010
152010
Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку
МВ Дубініна, СВ Сирцева, ОВ Буганов, НО Тусова
Modern economics, 75-80, 2018
132018
Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine
M Dubinina, I Ksonzhyk, S Syrtseva
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 131-138, 2018
132018
Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект
ТВ Асмолова, СВ Сирцева
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 15-22, 2015
122015
Vlockchain-tekhnolohiia yak zasib transformatsii bukhhalterskoho obliku [Blockchain technology as a means of accounting transformation]
MV Dubinina, SV Syrtseva, OV Buhanov, NO Tusova
Modern economics 12, 75-80, 2018
112018
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: навчальний посібник
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
102010
Облік запасів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект
СВ Сирцева, АС Криклива, РО Співаченко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1031-1035, 2015
92015
Innovative potential as a component of the economic potential of an agricultural enterprise
SV Syrtseva
Digest of the Agrarian Science of Prychornomoria 4 (47), 115-121, 2008
82008
Strategic guidelines for the development of the economy in the conditions of global challenges and military aggression (Ukrainian case)
V Voloshyna-Sidei, O Ievsieieva, O Maslyhan, S Syrtseva, O Nesterenko, ...
VО Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 2023
72023
Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві
СВ Сирцева, ДГ Мулява
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 308-316, 2015
72015
Анализ уровня вовлечения аграрных предприятий в инновационный процесс Украины (на примере Николаевской области)
СВ Сырцева
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 57-61, 2013
72013
Електронна система публічних закупівель в Україні: особливості функціонування та перспективи розвитку
ЮЮ Чебан, СВ Сирцева
62021
Accounting compliance: an institutional approach to ensure the quality of accounting information of the enterprise
S Syrtseva, Y Cheban
Baltic Journal of Economic Studies 7 (2), 210-218, 2021
62021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20