Сирцева Світлана Володимирівна | Svitlana Syrtseva  | S. Syrtseva  | СВ Сирцева
Сирцева Світлана Володимирівна | Svitlana Syrtseva | S. Syrtseva | СВ Сирцева
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам в сучасних умовах
СВ Сирцева
Вісник Причорноморської регіональної науково-практичної конференції …, 2011
172011
Інноваційний потенціал як складова економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
СВ Сирцева
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 47, 2008
172008
Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств України
СВ Сирцева
Економічний простір, 258-265, 2010
152010
Напрями вдосконалення обліку, аналізу та аудиту розрахунків із контрагентами
СВ Сирцева, СВ Сырцева, ММ Щербак
132016
Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві
СВ Сирцева, ДГ Мулява
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 308-316, 2015
122015
Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами
СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
102015
Облік запасів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект
СВ Сирцева, АС Криклива, РО Співаченко
Глобальні та національні проблеми економіки: зб. наук. праць Миколаївського …, 2015
82015
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: навчальний посібник
НМ Сіренко, МВ Дубініна, ІВ Баришевська, СВ Сирцева, ОІ Мельник
Миколаїв: МДАУ, 2010
72010
Анализ уровня вовлечения аграрных предприятий в инновационный процесс Украины (на примере Николаевской области)
СВ Сырцева
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 57-61, 2013
62013
Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури
МВ Дубініна, МВ Дубинина, СВ Сирцева, СВ Сырцева
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
52017
Особливості обліку зобов'язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект
ТВ Асмолова, СВ Сирцева
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 15-22, 2015
52015
Основні проблеми та шляхи активізації інноваційної діяльності на сільськогосподарських підприємствах України
СВ Сирцева
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал.-Тернопіль, 14, 2009
52009
Облік процесу постачання матеріальних цінностей
СВ Сирцева, СВ Сырцева
22017
Методичні підходи щодо проведення аудиту основних засобів у сільськогосподарських підприємствах
СВ Сирцева, ЮЮ Чебан, СВ Сырцева, ЮЮ Чебан
22017
Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств : [монографія] / Н. М. Сіренко, С. В. Сирцева. ― Миколаїв : МНАУ, 2015. ― 266 с.
НМ Сіренко, СВ Сирцева
22015
Стан ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств Миколаївської області.
СВ Сирцева, СВ Сырцева
22012
Проблеми облiку розрахункiв за виплатами працiвникам в сучасних умовах
СВ Сирцева
Вiсник Причорноморської регiональної науково-практичної конференцiї …, 2011
22011
Forensic accounting: the essence and prospects of development in Ukraine
M Dubinina, I Ksonzhyk, S Syrtseva
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 131-138, 2018
12018
Вlockchain-технологія як засіб трансформації бухгалтерського обліку
МВ Дубініна, СВ Сирцева, ОВ Буганов, НО Тусова
Modern economics, 75-80, 2018
12018
Infrastructure activation of innovative development of Ukrainian agrarian sector
S Syrtseva, O Melnik
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20