Follow
Василь Іванович Овчарук
Василь Іванович Овчарук
Подільський державний аграрно-технічний університет
Verified email at pdatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання
ВВ Овчарук, ВВ Овчарук
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2019
11*2019
Методи аналізу в агрономії та агроекології
ОВ Овчарук, ВІ Овчарук, ВЯ Хоміна, МІ Мостіпан, ГА Кулик
Кам'янець-Подільський, 2019
72019
ДО ПИТАННЯ IННОВАЦIЙНОГО РО3ВИТКУ СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ВІ Овчарук
Подільський вісник 3 (16), 5-7, 2008
62008
Фенологічні фази росту і розвитку рослин квасолі звичайної та їх тривалість в умовах Західного Лісостепу
ВІ Овчарук, ОВ Овчарук, ТЛ Білик
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 34-37, 2013
52013
Теоретичне обґрунтування і агротехнічні основи вирощування петрушки і селери для продовольчого та насінницького використання в умовах південно-західної частини Лісостепу України
ВІ Овчарук
спец. 06.01. 06 „Овочівництво”/ВІ Овчарук, 1999
51999
ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
ВІ Овчарук, ОВ Овчарук, АА Мишак
Збірник наукових праць подільського державного аграрно-технічного …, 2012
42012
Сучасні підходи до визначення сутності поняття фахова компетентність учителів природничих дисциплін
ІА Шевченко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
42012
Адаптація змісту освіти з дисципліни «фізичне виховання» з урахуванням професійної специфіки студентів технічного профілю
ВВ Овчарук
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 175-179, 2019
32019
Експериментально-дослідницька перевірка ефективності реалізації педагогічних умов і моделі формування здоров'язберігаючої компетентності студентів технічних закладів вищої освіти
В ОВЧАРУК
Освітні обрії 47 (2), 99-104, 2018
32018
Педагогічні умови формування здоров’язберігаючої компетентності студентів засобами фізичного виховання
ВВ Овчарук
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
32018
Науковий аналіз проблеми створення здоров’язберігаючого середовища вищої школи
ВВ Овчарук
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
32018
Особливості рухової підготовленості студентів факультету електроенергетики та електромеханіки ВНТУ
ВВ Овчарук, ВГ Овчарук
Молодий вчений, 63-66, 2015
32015
Аналіз ставлення студентів ВНТУ до здорового способу життя та фізичного виховання
ВВ Овчарук
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2014
32014
Визначення залишкового ресурсу силового масляного трансформатора на базі нечіткої логіки
МП Розводюк, ВВ Овчарук, ВЄ Вдовиченко, ІМ Овчар
Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 71, 2019
22019
Вплив регуляторів росту на біометричні показники коренеплодів моркви
ВІ Овчарук, ЮВ Потапський
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
22011
Відношення студентів технічного ВНЗ до здорового способу життя
ВВ Овчарук
Sp. z oo «Diamond trading tour», 2014
12014
Екологічна особливість гливи звичайної за екстенсивного способу вирощування
ВІ Овчарук
Науковий вісник НЛТУ України 23 (18), 48-52, 2013
12013
Урожайність та біохімічний склад плодів гарбузів мускатних залежно від сорту та схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу західного
ВІ Овчарук, ВФ Лендел
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 230-233, 2013
12013
Використання методів моделювання в тренувальному процесі кваліфікованих спортсменів
ВВ Овчарук
V Міжнародна конференція з оптико-електронних інформаційних технологій …, 2011
12011
ДОСЛIДЖЕННЯ ПОБУТОВОI СУШАРКИ 3 МЕТАЛЕВИМ ГЕЛIОКОЛЕКТОРОМ I РЕ3ЕРВНОЮ ТОПКОЮ
МІ Бахмат, ВІ Овчарук, АМ Божок, ВФ Понедiлок
Подільський вісник, 324-335, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20