Людмила Леваєва
Людмила Леваєва
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Verified email at phdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз сучасного стану системи пенсійного забезпечення в україні
Л Леваєва, МАО Кучеренко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2018
52018
Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ
L Levaieva
Економічний вісник університету 1 (22), 226-230, 2014
52014
Аналіз доходів та видатків державного бюджету України
СЮ Кучеренко, ЛЮ Леваєва
Економічний вісник університету, 252-262, 2016
42016
Фінансовий аналіз діяльності ломбардних установ
ЛЮ Леваєва
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2012
42012
Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі
ММ Ігнатенко, ЛО Мармуль, ЛЮ Леваєва, ІА Романюк
Агросвіт, 3-7, 2019
32019
Проблемы и перспективы использования трудоресурсного потенциала аграрных предприятий
ИА Романюк, ЛЮ Леваева
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2018
32018
Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу
ЛЮ Леваєва, СЮ Кучеренко
Економічний вісник університету, 350-354, 2017
32017
Особливості організації та нормування праці в Україні
СЮ Кучеренко, ЛЮ Леваєва
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2019
22019
Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності
СЮ Кучеренко, ЛЮ Леваєва, ОГ Семененко
СТ-друк, 2016
22016
Факторинг в Украине: состояние и перспективы развития
ЛЮ Леваєва
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2014
22014
Особливості організації та функціонування ломбардного кредитування в Україні
ЛЮ Леваєва
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2012
22012
Зайнятість як основний показник ефективності функціонування ринку праці
ЛЮ Леваева
У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національно …, 2010
22010
Інформаційне забезпечення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств
ММ Ігнатенко, ЛЮ Леваєва, ІА Романюк
12020
Методологічні засади структурної модернізації регіональної економіки
ЛО Мармуль, ЛЮ Леваєва
12020
Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах відповідності запитам споживачів, брендингу та прогнозування
СЮ Кучеренко, ЛЮ Леваєва
ДВНЗ" ПХДПУ імені Григорія Сковороди", 2020
12020
Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі
ЛО Мармуль, ММ Ігнатенко, ЛЮ Леваєва, ІА Романюк
12019
Методичні основи дослідження процесів формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ММ Ігнатенко, ЛЮ Леваєва, ЛМ Тєтєрятнік
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 39–43-39–43, 2018
12018
Обеспечение прозрачности бюджетного процесса
ЛЮ Леваева, СЮ Кучеренко
Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий, 357-363, 2017
12017
Конкурентоспособность регионовУкраины в условиях глобальних вызовов
С Кучеренко, Л Леваева
Starptautiskās zinātniskās konferences «Sociālās zinātnes reğionālajai …, 2017
12017
Маркетинговое управление ломбардом
ЛЮ Леваєва
НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20