Ігор Срібняк (Ihor Sribnyak, Ihor Sribniak, Ihor Sribnjak, Игорь Срибняк)
Ігор Срібняк (Ihor Sribnyak, Ihor Sribniak, Ihor Sribnjak, Игорь Срибняк)
професор, доктор історичних наук, доктор філософії УВУ, Київський університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.)
І Срібняк
К.: Київський державний лінгвістичний університет, 1999
291999
Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.)
ІВ Срібняк
Київ–Філядільфія, 1997
241997
Obezzbroyena, ale neskorena: Internovana Armiya UNR u taborakh Polʹshchi y Rumuniyi (1921-1924 rr.)
I Sribnyak
Kyiv—Filiadelfi ia, 187, 1997
131997
Історія журналістики (ХVII–ХХ ст.): підручник для студентів вищих навчальних закладів
І Срібняк
К.: ВПЦ НаУКМА, вид. дім «Києво-Могилянська академія", 2013
92013
Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1919-1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька …
ІВ Срібняк
Київський державний лінгвістичний університет, 2000
82000
Obezzbroiena, ale neskorena: Internovana Armia UNR u taborakh Polshchi i Rumunii (1921–1924).[Unarmed, but unbroken]
IV Sribniak
Kyiv-Filiadelfiia, 1997
81997
Poloneni ukraintsi v Avstro-Uhorshchyni ta Nimechchyni (1914-1920 rr.).[Prisoners of Ukrainians in Austria-Hungary and Germany (1914-1920)]
I Sribniak
Kyiv [in Ukrainian], 1999
71999
Військова діяльність уряду УНР в Екзилі (1921–1923 рр.)
І Срібняк
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1995
71995
Poloneni ukrayintsi v Avstro-Uhorshchyni ta Nimechchyni (1914-1920 rr.)
I Sribnyak
Kyiv, 1999
61999
Ukrainians in Bessarabia and Romania in 1921-23 (Everyday Life of the UPA Interned Soldiers Inside and Outside the Camp). Rusin. 3 (49)
I Sribnyak
DOI 10 (18572685), 49, 2017
52017
Діяльність Партизанського-Повстанського Штабу при Головній Команді Військ УНР у 1921 р.
ІВ Срібняк
Український історичний журнал, 107-120, 2001
52001
Disarmed, but not overwhelmed: Interwar Army of the UNR in the camps of Poland and Romania (1921-1924). Kyiv-Philadelphia
I Sribnyak
Ukr, 1997
51997
Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916 – червень 1917 рр.)
ІВ Срібняк
Пам’ятки: археографічний щорічник 12, 42-45, 2011
42011
Ukrayinci na chuzhyni. Poloneni ta internovani voyaky-ukrayinci u krayinax Centralnoyi ta Pivdenno-Sshidnoyi Yevropy: stanovyshhe, orhanizaciya, kulturno-prosvitnycka diyalnist …
IV Sribnyak
K, 2000
42000
Музей визвольної боротьби України у Празі (1925–1948): створення, діяльність, доля архівної колекції
М Палієнко, І Срібняк
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство, 35-47, 2000
4*2000
Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України
ІВ Срібняк, МГ Палієнко
Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Акимовича …, 1999
41999
Українська військова еміграція в Польщі у 1921-1924 рр.
І Срібняк
Українська діаспора, 38-52, 1996
4*1996
Діяльність Союзу визволення України серед полонених старшин-українців царської армії у таборах Ні-меччини та Австро-Угорщини (1915-1918 рр.)
ІВ Срібняк
31996
«…За право вільно жити і працювати в рідній хаті» (українська еміграційна громада в Ченстохові, Польща у 1921 р.)
ІВ Срібняк
Evropský filozofický a historický diskurz 4 (2), 24-31, 2018
2*2018
Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.)
ІВ Срібняк
Емінак 1 (1(17)), 80-85, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20