Ігор Срібняк (Ihor Sribnyak, Ihor Sribniak, Ihor Sribnjak, Игорь Срибняк)
Ігор Срібняк (Ihor Sribnyak, Ihor Sribniak, Ihor Sribnjak, Игорь Срибняк)
професор, доктор історичних наук, доктор філософії УВУ, Київський університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.)
І Срібняк
К.: Київський державний лінгвістичний університет, 1999
241999
Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.)
ІВ Срібняк
Київ–Філядільфія, 1997
201997
Історія журналістики (ХVII–ХХ ст.): підручник для студентів вищих навчальних закладів
І Срібняк
К.: ВПЦ НаУКМА, вид. дім «Києво-Могилянська академія", 2013
82013
Українці на чужині. Полонені та інтерновані вояки-українці в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1919-1924 рр.): становище, організація, культурно-просвітницька …
ІВ Срібняк
Київський державний лінгвістичний університет, 2000
82000
Військова діяльність уряду УНР в Екзилі (1921–1923 рр.)
І Срібняк
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1995
71995
Obezzbroyena, ale neskorena: Internovana Armiya UNR u taborakh Polʹshchi y Rumuniyi (1921-1924 rr.)
I Sribnyak
Kyiv—Filiadelfi ia, 187, 1997
61997
Ukrainian prisoners in Austria-Hungary and Germany (1914-1920)
I Sribnyak
Kyiv.(in Ukr.), 1999
51999
Український гурток у таборі полонених офіцерів російської армії Терезієнштадт в Австро-Угорщині (1916 – червень 1917 рр.)
ІВ Срібняк
Пам’ятки: археографічний щорічник 12, 42-45, 2011
42011
Музей визвольної боротьби України у Празі (1925–1948): створення, діяльність, доля архівної колекції
М Палієнко, І Срібняк
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство, 35-47, 2000
42000
Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України
ІВ Срібняк, МГ Палієнко
Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Акимовича …, 1999
41999
Українська військова еміграція в Польщі у 1921-1924 рр.
І Срібняк
Українська діаспора, 38-52, 1996
3*1996
Зарубіжні мас-медіа: виникнення, особливості функціонування, основні тенденції розвитку (ХVІІ-ХХ ст.).
І Срібняк, М Палієнко
Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака, 2011
2*2011
Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії
ІВ Срібняк
Східний світ, 89-98, 2011
22011
Преса інтернованих частин Української Галицької Армії у Чехословаччині (1919-1921 рр.)
ІВ Срібняк
Маґістеріум, 76-80, 2006
22006
Діяльність Партизанського-Повстанського Штабу при Головній Команді Військ УНР у 1921 р.
ІВ Срібняк
Український історичний журнал, 107-120, 2001
22001
З історії заснування Музею-Архіву Визволення України
ІВ Срібняк, О Лук'яненко
Архіви України, 54-58, 1998
21998
Діяльність Союзу визволення України серед полонених старшин-українців царської армії у таборах Ні-меччини та Австро-Угорщини (1915-1918 рр.)
ІВ Срібняк
21996
Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові громади полонених українців у 1919 р.
I Sribniak, M Sribniak
ЕМІНАК: науковий щоквартальник, 66-75, 2019
12019
Działalność narodowo-organizacyjna Związku Wyzwolenia Ukrainy w obozie jeńców armii cesarskiej Rastatt w Niemcach (1915-1918)
I Sribniak
Wschodnioznawstwo 2018, 231-242, 2018
12018
Створення та діяльність Комітету Культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.)
І Срібняк
Київські історичні студії, 3-8, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20