Подписаться
Шкуратов Олексій Іванович
Шкуратов Олексій Іванович
Другие именаShkuratov Oleksii
Київський національний університет будівництва і архітектури
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку : монографія
ОІ Шкуратов, ВА Чудовська, АВ Вдовиченко
Київ : ДІА, 2015
123*2015
Організаційно-економічні основи екологічної безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика: монографія
ОІ Шкуратов
К.: ДКС-Центр, 2016
52*2016
Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України:[монографія]
ШОІ Дребот О.І., Шершун М.Х.
К.: Аграрна наука, 2014
34*2014
Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України
ДС Добряк, ОІ Шкуратов
Збалансоване природокористування, 6-17, 2018
32*2018
Еколого-економічний механізм розвитку органічного сільського господарства: теорія і практика: [монографія]
ВА Чудовська, ОІ Шкуратов, ВВ Кипоренко
К.: ТОВ «ДКС-Центр», 2016
32*2016
Організаційно-правовий механізм забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного виробництва
ОІ Шкуратов
Агроекологічний журнал, 10-14, 2012
30*2012
Інноваційні засади формування екобезпечного землекористування в сільському господарстві
ОІ Шкуратов
Інноваційна економіка, 10-13, 2011
25*2011
Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного землепользования в процессе реформирования земельных отношений в Украине
АИ Шкуратов
Проблемы экономики: сборник научных трудов, 16, 2013
23*2013
Оцінка земель у процесі організації екологічно орієнтованого сільськогосподарського виробництва
ОІ Шкуратов
Агросвіт, 13-17, 2013
22*2013
Організаційно-економічний механізм екологічної безпеки в аграрному секторі економіки
ОІ Шкуратов, ОІ Ковалів
Сталий розвиток економіки, 129-133, 2012
21*2012
Концепція розвитку органічного землеробства в Україні до 2020 року/ [Шкуратов ОІ, Дребот ОІ, Чудовська ВА та ін.]
ЧВА Шкуратов ОІ, Дребот ОІ
К.: ТОВ «Екоінвестком, 2014
20*2014
Методологічні основи формування системи екологічної безпеки в аграрному секторі економіки
ОІ Шкуратов
Збалансоване природокористування, 153-158, 2016
19*2016
Strategic imperatives of environmental safety management in the agrarian sector of economy
A Shkuratov
Public administration issues, 207-225, 2017
17*2017
Оцінка конкурентного потенціалу лісогосподарських підприємств
ОІ Шкуратов
Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.–Львів: РВВ …, 2013
17*2013
Використання інструментів екологічного маркетингу в господарській діяльності аграрних підприємств
Шкуратов ОІ, Воронецька І.С.
Економіка природокористування і охорони довкілля, 214-218, 2012
16*2012
Роль земельної іпотеки в кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників
О Шкуратов
Економіст, 12-13, 2011
16*2011
Оцінка впливу екологічних чинників на економічні показники аграрного виробництва
О Шкуратов
Вісник аграрної науки 96 (3), 51-55, 2018
14*2018
Methodology for estimation of ecological safety in the agricultural of Ukraine
O Shkuratov
METHODOLOGY 18 (3), 2018
132018
Напрями півищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств
ОІ Шкуратов
Збалансоване природокористування, 74-78, 2014
13*2014
Роль природно-ресурсного капіталу в процесі екологізації аграрного виробництва
ОІ Шкуратов
Інноваційна економіка, 127-129, 2012
12*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20