Ireneusz Sosna
Ireneusz Sosna
Profesor ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Підтверджена електронна адреса в upwr.edu.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Growth and cropping of four plum cultivars on different rootstocks in south western Poland
I Sosna
Journal of fruit and ornamental plant research 10 (1/4), 95-104, 2002
342002
The influence of two training systems on growth and cropping of three pear cultivars
I Sosna, M Czaplicka
J Fruit Ornam Plant Res 16, 75-81, 2008
192008
Evaluation of several apricot cultivars and clones in the Lower Silesia climatic conditions
M Licznar-Małańczuk, I Sosna
Part I: Blossoming of trees, yield and fruit quality 13, 39-48, 2005
162005
Growth and yielding of the several apricot cultivars on the ‘Somo’seedling and vegetative rootstock Pumiselect®
M Licznar-MaáaĔczuk, I Sosna
132013
Preferencje konsumentów przy zakupie owoców dla miasta Wrocławia
M Licznar-Małańczuk, A Szewczuk, I Sosna, E Gudarowska
Marketing w ogrodnictwie. Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin, 119-127, 2001
122001
Growth, yielding and tree survivability of several apricot cultivars on Myrobalan and ‘Wangenheim Prune’seedlings
I Sosna, M Licznar-Małańczuk
Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11 (1), 27-37, 2012
112012
Effect of pruning time on growth, blooming and content of chemical constituents in leaves of four early ripening plum cultivars
I Sosna
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 18 (2), 151-160, 2010
92010
Effect of pruning time on yielding and fruit quality of several early ripening plum cultivars
I Sosna
Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9 (1), 37-44, 2010
92010
Ocena wartości produkcyjnej kilkudziesięciu odmian śliwy na podkładce z ałyczy w rejonie Wrocławia
I Sosna
Acta Sci. Pol. Hortic. Cult 3 (1), 47-54, 2004
92004
Quality of maiden apricot trees depending on rootstock and cultivar
M Licznar-Małańczuk, I Sosna
Sodininkyste ir Darzininkyste 25 (3), 57-61, 2006
82006
Evaluation of some training systems in apple orchard
I Sosna
J. Fruit Ornam. Plant Res 12, 85-90, 2004
82004
Preliminary evaluation of the growth and yield of four Japanese plum cultivars (Prunus salicina Lindl.) grafted on Wangenheim prune seedlings
I Sosna, D Kortylewska
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 18 (2), 161-167, 2010
62010
Uprawa gruszy
I Sosna
Plantpress, 2007
62007
Estimation of several plum cultivars on four rootstocks
I Sosna
Sodininkistė ir Daržininkystė 25 (3), 250-257, 2006
62006
Wplyw roznych sposobow sadzenia oraz ciecia korzeni na plonowanie i wzrost mlodych drzew jabloni
I Sosna, A Szewczuk
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa 57 (2), 603-606, 1998
61998
Effect of hand and chemical thinning on yielding and fruit quality of two lateripening plum cultivars
I Sosna
Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 11 (2), 41-51, 2012
52012
Growth and cropping of several scab-resistant apple cultivars on six rootstocks
I Sosna
Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4 (1), 109-118, 2005
52005
Wpływ podkładki, nawadniania i ściółkowania rzędów drzew włókniną na wielkość i stopień wybarwienia owoców
A Szewczuk, I Sosna
Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac 9, 71-76, 2001
52001
Wplyw dwoch klonow pigwy oraz dwoch sposobow prowadzenia drzew na wzrost i owocowanie kilku odmian gruszy
I Sosna
Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 8, 209-216, 2000
52000
Estimation of productive value of Czech origin scab-resistant apple cultivars on different rootstocks
I Sosna
Journal of Horticultural Research 22 (2), 115-121, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20