Подписаться
Марина Кожокар | Maryna Kozhokar
Марина Кожокар | Maryna Kozhokar
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Monitoring of the physical fitness of 17-19 year old young men during physical education
M Kozhokar, Y Kurnyshev, Y Palichuk, L Balatska, O Yarmak
Editura Universitatea din Pitesti, 2018
502018
Determination of the interrelationships between the body composition of the young 18-19 year old men with the indicators of the cardiovascular system during physical education
Y Palichuk, M Kozhokar, L Balatska, O Moroz, O Yarmak, Y Galan
Editura Universitatea din Pitesti, 2018
212018
Comparative analysis of indicators of the morpho-functional condition of the young men aged 15-16 years during the process of physical education
I Vaskan, Y Moseichuk, A Koshura, M Kozhokar, O Tsybanyuk, O Yarmak, ...
Editura Universitatea din Pitesti, 2018
212018
Correction of the psychophysiological state of young men aged 11-12 years by means of hiking tourism
Y Galan, Y Korzh, T Zavgorodnia, I Strazhnikova, I Kushnir, O Shestobuz, ...
Editura Universitatea din Pitesti, 2019
182019
Олімпійська освіта як стрижень реалізації методів, форм і засобів патріотичного виховання в новій українській школі
М Кожокар, Я Галан
Актуальні питання гуманітарних наук, 300-303, 2020
132020
Становлення педагогічних основ олімпійської освіти в Україні
АВ Гакман, ЮО Ушенко, ЯП Галан, МВ Кожокар
Молодий вчений, 299-302, 2019
132019
Олімпійська освіта як складник патріотичного виховання дітей і молоді
М Кожокар, І Васкан, Я Галан
Інноваційна педагогіка 18 (2), 180-183, 2019
112019
The complex effects of health-improving fitness on the physical condition of students
M Kozhokar, I Vaskan, T Palagniuk, T Zavgorodnia, I Strazhnikova, ...
Editura Universitatea din Pitesti, 2019
92019
Olympic education as a component of patriotic education of children and youth
MV Kozhokar, IG Vaskan, YP Galan
Innovative pedagogy 18 (2), 180-183, 2019
62019
Засоби оздоровчого фітнесу під час проведення онлайн-занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти в період карантинних обмежень
М Кожокар, П Слобожанінов
Молодий вчений, 231-233, 2020
52020
Фізичне виховання–як стрижень реалізації провідних напрямів діяльності академічної корпорації Запороже Чернівецького університету
М Кожокар
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
42015
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PHYSICAL CULTURE IN FIRST GRADE SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF OLYMPIC EDUCATION IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL: сollective monograph
Y Galan, A Ohnystyi, O Andrieieva, Y Zoriy, Y Moseychuk, O Yarmak, ...
32020
Аспекти трансформації напрямів діяльності молодіжних товариств у нові студентські організації (Буковина, міжвоєнний період)
МВ Кожокар
Молодий вчений, 163-166, 2017
32017
Форми патріотичного виховання молодого покоління Буковини (ІІ половина ХІХ ст.) у діяльності українського студентського товариства «Союз»
М Кожокар
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 74-77, 2015
32015
Фітнес з методикою викладання
МВ Кожокар, ОВ Ківерник
Чернівецький НУ. Чернівці, 2018
22018
Специфіка формування особистості в етнічних студентських товариствах Буковини Австро-Угорського та Румунського періодів
М Кожокар
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 105-121, 2017
22017
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЛІЕТНІЧНИХ ТОВАРИСТВАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1875–1914)
М Кожокар
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
22017
Організаційні аспекти виховної діяльності української академічної корпорації Чернівецького університету Запороже у міжвоєнний період
МВ Кожокар
Theory and methods of educational management, 2016
22016
Олімпійська освіта як стрижень реалізації методів, форм і засобів патріотичного виховання у новій українській школі.
ЯП Галан
Видавничий дім «Гельветика», 2020
12020
Системний підхід до проблеми підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
Ю Курнишев, Ю Мосейчук, М Кожокар, О Ківерник
ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА. Причорноморський науково-дослідний інститут …, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20