Юлія Василівна Коломієць - Y. Kolomiiets - Ю.В. Коломиец
Юлія Василівна Коломієць - Y. Kolomiiets - Ю.В. Коломиец
доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, Національний університет біоресурсів і
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Bacterial diseases of tomato plants in terms of open and covered growing of Ukraine
JV Kolomiets, IP Grygoryuk, LM Butsenko
Annals of Agrarian Science 15 (2), 213-216, 2017
122017
Biotechnological control methods against phytopathogenic bacteria in tomatoes
YV Kolomiiets, IP Grygoryuk, LM Butsenko, AV Kalinichenko
Appl. Ecol. Environ. Res 17 (2), 3215-3230, 2019
112019
Возбудители бактериальных болезней томата в хозяйствах Днепропетровской области
ЮФ Аветисян, ЮВ Коломиец
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, 186-189, 2014
62014
Biological properties of morphological dissociants Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens
LM Butsenko, LA Pasichnyk, YV Kolomiiets
Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації» 11 (1), 28-37, 2020
32020
Ефективність теплоізоляційних матеріалів при виконанні ремонту та реконструкції будівель та споруд
МН Джалалов, ЮВ Коломієць, АО Компанієць
Науковий вісник будівництва, 147-149, 2017
32017
Індукуючий вплив біодобрив на продуктивність рослин томатів і формування мікробіоти ризосфери
ЮВ Коломієць, ІП Григорюк, ЛМ Буценко
Агроекологічний журнал, 75-82, 2017
32017
Клональне мікророзмно ження цукрових буряків in vitro: можли вості для розмноження і збереження біологічного різноманіття
ЮВ Коломієць
Наукові доповіді НАУ 1 (9), 2008-1, 2008
32008
The influence of clonal micropropagation on productivity and differentiation of Mentha pіperіta plant tissues
TE Talankova-Sereda, JV Kolomiets, AV Holubenko, NV Nuzhyna
Regulatory Mechanisms in Biosystems 10 (3), 337-344, 2019
22019
Effect of clonal reproduction on quantitative indices and component composition of essential oil of peppermint varieties
TE Talankova-Sereda, JV Kolomiets, AF Likhanov, AV Sereda, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (3), 2018
22018
Фітозахисні та рістрегулювальні властивості метаболітних препаратів на основі грунтових стрептоміцетів
ЛО Білявська, ВЄ Козирицька, ЮВ Коломієць, ОА Бабич, ГО Іутинська
Доповіді НАН України, 2015
22015
Застосування методу клітинної селекції для оцінки якості й стійкості сортів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) проти збудників бактеріальних хвороб
ЮВ Коломієць, ІП Григорюк, ЛМ Буценко
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 34-39, 2015
22015
До питання використання біотехнологічних альтернатив для біологічного агровиробництва
ВС Таргоня, ЮВ Коломієць, ВВ Оверченко
Агробіологія, 16-20, 2012
22012
Вплив ферментованої гнойової біомаси на вегетацію овочевих культур у закритому ґрунті
ВО Дубровін, ЮВ Коломієць, ВС Таргоня
Агробіологія, 99-103, 2011
22011
The Effect of Pesticides on the Tomato Bacterial Speck Disease Pathogen Pseudomonas Syringae pv. Tomato
L Butsenko, L Pasichnyk, Y Kolomiiets, A Kalinichenko
Applied Sciences 10 (9), 3263, 2020
12020
Системна дія мікробних препаратів на збудники бактеріальних хвороб рослин томатів
ЮВ Коломієць, ІП Григорюк, ЛМ Буценко, ЛО Білявська
Агроекологічний журнал, 83–89-83–89, 2016
12016
Передпосівна обробка насіння біодобривами як засіб стимуляції росту та фізіолого-біохімічних процесів у рослинах сортів помідора
ЮВ Коломієць, ІП Григорюк, ЛМ Буценко
Наукові доповіді НУБіП України, 2016
12016
Clonal micropropagation of peppermint (Mentha piperita L.) varieties of Ukrainian breeding
ТЄ Таланкова-Середа, ЮВ Коломієць, ІП Григорюк
Plant varieties studying and protection, 50-56, 2016
12016
Молекулярна діагностика бактеріальних хвороб рослин томатів (Lycopersicon esculentum Mill.)
Ю Аветисян, Ю Коломієць, І Григорюк
Продовольча індустрія АПК, 31-35, 2014
12014
Індукція утворення калюсних клітин культурою помідора (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) в умовах IN VITRO
ЮФ Аветисян, ЮВ Коломієць
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2013
12013
Characteristic of Pseudomonas syringae pv. atrofaciens Isolated from Weeds of Wheat Field
L Butsenko, L Pasichnyk, Y Kolomiiets, A Kalinichenko, D Suszanowicz, ...
Applied Sciences 11 (1), 286, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20