Підписатись
Судомир Світлана Михайлівна
Судомир Світлана Михайлівна
Інші іменаSudomyr Svitlana, Sudomir Svitlana
ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект)
Д Гудзинський, Олексій, М Судомир, Світлана, О Гуренко, Тамара
монографія, 2010
2582010
Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія
СМ Судомир
монографія, 483, 2015
802015
Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств: монографія
ОД Гудзинський, СМ Судомир, ТО Гуренко
К.: ЦП «Компринт 411, 2017
602017
Methods and techniques of motivation of subjects of regional economy for innovative improvement
S Sudomyr, V Niziaieva, L Lutay, L Prodanova, O Havryliuk, ...
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 03 …, 2020
452020
Methodological Aspects of Forming Mathematic Models of Management of Socio-economic Systems Development
O Hudzynskyi, Y Hudzynska, S Sudomyr, M Sudomyr
Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations …, 2019
452019
Менеджмент підприємницької діяльності:[навч. посібник] ОД Гудзинський - К.: ІПК ДСЗУ, 2010
Д Гудзинський, Олексій, М Судомир, Світлана, О Гуренко, Тамара
ІПК ДСЗУ, 2010
422010
Управління результативністю діяльності підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія ОД Гудзинський - ОД Гудзинський, НВ Гайдамак, СМ Судомир, ТО–К, 2011
Д Гудзинський, Олексій, В Гайдамак, Наталія, М Судомир, Світлана
Іпк Дсзу, 2011
402011
Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія за … ОД Гудзинський
Д Гудзинський, Олексій, М Судомир, Світлана, С Гудзинська, Юлія
ТОВ «Аграр Медіа Груп, 2012
342012
Методологічні аспекти формування потенціалу, адекватного стратегічному розвитку підприємств
ОД Гудзинський, СМ Судомир
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 11, 2007
342007
Upravlinnia formuvanniam konkurentospromozhnoho potentsialu pidpryiemstv (teoretyko-metodolohichnyi aspekt)
OD Hudzynskyi, SM Sudomyr, TO Hurenko
K.: IPK DSZU, 2010
302010
Formuvannia systemy upravlinnia rozvytkom silskohospodarskykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia: monohrafiia [Formation of the management of system development of …
SM Sudomyr
Komprynt, Kyiv, Ukraine, 2015
242015
Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm zrostannia konkurentostijkosti sil's' kohos podars' kykh pidpryiemstv [Organizational and economic mechanism of growth of competitive …
OY Yermakov, MR Sudomyr
CB" Komprint", Kyiv, Ukraine, 2019
232019
Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного спрямування
S Sudomyr
Економічний часопис-ХХІ, 57-60, 2013
222013
Ризики та економічна безпека соціально-економічних систем
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
202014
Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 20-27, 2017
16*2017
An analysis of intellectual and innovative managerial potential in social business and economic systems
O Hudzyns' kyi, S Sudomyr, Y Hudzyns' ka, M Zhukovs' kyi, SK Gupta
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (6 Special Issue …, 2020
152020
Стратегія розвитку підприємств та її цільова спрямованість
СМ Судомир
Інноваційна економіка: науковий журнал 21, 67-69, 2011
152011
Методологія формування результативного управління розвитком соціально-економічних систем
СМ Судомир
Агросвіт, 3-9, 2020
132020
Teoretykometodolohichni zasady rezultatyvnoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv
OD Hudzynskyi, SM Sudomyr, TO Hurenko
K.: TsP «Komprynt 404, 2017
122017
Результативне управління соціально-економічними системами аграрного сектору економіки
СМ Судомир
монографія, 113, 2015
122015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20