Валентина Стрілець
Валентина Стрілець
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проектна методика навчання англійської мови майбутніх програмістів із застосуванням інформаційних технологій
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна, 2010
282010
Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності
ОБ Бігич, ДА Руснак, ВВ Стрілець, ТІ Коробейнікова, ОВ Ярошенко, ...
42017
Психологічна модель студента–майбутнього письмового перекладача
ВВ Стрілець
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2018
22018
Сучасні підходи до навчання англійської мови для професійного спілкування за проектною методикою
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, 2006
22006
ЕТАПИ НАВЧАННЯ ПОВНОГО ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
ВВ Стрілець
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2019
12019
Компетентність у письмовому перекладі майбутніх технічних перекладачів
ВВ Стрілець
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 18, 401-407, 2016
12016
МОЖЛИВОСТІ КОРПУСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМОВОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
ВВ Стрілець
Young 69 (5.1), 2019
2019
Принципи формування у майбутніх бакалаврів філології компетентності в письмовому науково-технічному перекладі
ВВ Стрілець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019
2019
Використання електронних ресурсів у навчанні письмового науково-технічного перекладу
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, 2019
2019
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
ВВ СТРІЛЕЦЬ
Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи: зб. матеріалів …, 2019
2019
СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ АНГЛІЙСЬКИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ
ВВ Стрілець, ВВ Андрієнко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 140, 2019
2019
Зміст навчання майбутніх бакалаврів філології письмового науково-техічного перекладу: предметний аспект
ВВ Стрілець
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2019
2019
Реалізація контекстного підходу в процесі формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі
ВВ Стрілець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка …, 2019
2019
Interdisciplinary approach to studying translation process= Міждисциплінарний підхід до вивчення процесу перекладу
ВВ Стрілець
ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018
2018
Граматичні трансформації під час перекладу англійських текстів нафтогазової галузі українською мовою
АК Сидорова, ВВ Стрілець
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018
2018
Зміст особистісної компетенції майбутнього письмового перекладача
ВВ Стрілець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018
2018
Прийоми перекладу багатокомпонентних термінів нафтогазової галузі з англійської мови на українську
ВВ Андрієнко, ВВ Стрілець
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018
2018
Врахування мотивації під час навчання письмового науково-технічного перекладу
ВВ Стрілець
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2018
2018
Місце перекладу в системі видів мовленнєвої діяльності
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, 2018
2018
Підходи до формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі
ВВ Стрілець
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20