Валентина Стрілець
Валентина Стрілець
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проектна методика навчання англійської мови майбутніх програмістів із застосуванням інформаційних технологій
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна, 2010
252010
Психологічна модель студента–майбутнього письмового перекладача
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, 2018
32018
Сучасні підходи до навчання англійської мови для професійного спілкування за проектною методикою
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, 2006
32006
Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності
ОБ Бігич, ДА Руснак, ВВ Стрілець, ТІ Коробейнікова, ОВ Ярошенко, ...
22017
Компетентність у письмовому перекладі майбутніх технічних перекладачів
ВВ Стрілець
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 18, 401-407, 2016
22016
Формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі: сучасний стан наукової дослідженості
ВВ Стрілець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Використання техніко-дидактичного потенціалу інформаційних технологій у навчанні англійської мови за проектною методикою
ВВ Стрілець
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011
12011
МОЖЛИВОСТІ КОРПУСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМОВОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
ВВ Стрілець
Young 69 (5.1), 2019
2019
Використання електронних ресурсів у навчанні письмового науково-технічного перекладу
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, 2019
2019
Принципи формування у майбутніх бакалаврів філології компетентності в письмовому науково-технічному перекладі
ВВ Стрілець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019
2019
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
ВВ СТРІЛЕЦЬ
Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи: зб. матеріалів …, 2019
2019
ЕТАПИ НАВЧАННЯ ПОВНОГО ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
ВВ Стрілець
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2019
2019
СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ АНГЛІЙСЬКИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ
ВВ Стрілець, ВВ Андрієнко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 140, 2019
2019
Зміст навчання майбутніх бакалаврів філології письмового науково-техічного перекладу: предметний аспект
В Стрілець
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія …, 2019
2019
Реалізація контекстного підходу в процесі формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі
ВВ Стрілець
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка …, 2019
2019
Підходи до формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі
ВВ Стрілець
Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018
2018
Interdisciplinary approach to studying translation process= Міждисциплінарний підхід до вивчення процесу перекладу
ВВ Стрілець
ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2018
2018
Місце перекладу в системі видів мовленнєвої діяльності
ВВ Стрілець
Київський національний лінгвістичний університет, 2018
2018
Граматичні трансформації під час перекладу англійських текстів нафтогазової галузі українською мовою
АК Сидорова, ВВ Стрілець
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018
2018
Прийоми перекладу багатокомпонентних термінів нафтогазової галузі з англійської мови на українську
ВВ Андрієнко, ВВ Стрілець
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20