Андрій Буряченко / Andrii Buriachenko / ORCID 0000-0002-7354-7491
Андрій Буряченко / Andrii Buriachenko / ORCID 0000-0002-7354-7491
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Місцеві фінанси
МА Гапонюк, НА Гапонюк, АЄ Буряченко, АЕ Буряченко, ВП Яцюта, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
602008
Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів
АЄ Буряченко, МП Палій
Фінанси України, 13-18, 2003
522003
Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія
АЄ Буряченко
К.: КНЕУ 342 (2), 2013
452013
Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин
АЄ Буряченко, АЕ Буряченко
Міністерство фінансів України, 2014
412014
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
392012
Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування
АЄ Буряченко, АЕ Буряченко
Міністерство фінансів України, 2009
192009
Peculiarities of sustainable development of enterprises in the context of digital transformation
K Andriushchenko, A Buriachenko, O Rozhko, O Lavruk, P Skok, ...
Entrep. Sustain, 7, 2020
152020
Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання
АЄ Буряченко, АЕ Буряченко
Міністерство фінансів України, 2010
142010
Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст
А Буряченко, Л Гераймович
Міжнародна економічна політика, 105-128, 2014
122014
монографія/[за заг. ред. СВ Онишко, ВП Унинець-Ходаківської]
Ф механізм структурної модернізації економіки України
Ірпінь: НУДПСУ, 2013
122013
Впорядкування міжбюджетних фінансових потоків
АЄ Буряченко
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010
122010
Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір
АЄ Буряченко
К.: КНЕУ,–2014.–482 С, 0
11
Переваги та недоліки боргового фінансування місцевих потреб
АЄ Буряченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
102009
Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах
АЄ Буряченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
92009
Бюджетна реформа в Україні/Гапонюк МА, Буряченко АЄ
МА Гапонюк
Економіка. Фінанси. Право, 17-22, 1999
91999
Використання іноземного досвіду фінансування місцевої інфраструктури
АЄ Буряченко
ДДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
82012
Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку
АЄ Буряченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
72013
Мiсцевi фiнанси: Навч.-метод. посiбник для самост. вивч. дисц.
МА Гапонюк, ВП Яцюта, АЕ Буряченко, АА Славкова
72002
Актуальні проблеми розподілу бюджетних трансфертів
АЄ Буряченко, ІЯ Чугунов
Економіст, 2001
72001
Нові підходи до формування структури фінансів місцевого самоврядування
АЄ Буряченко, АЕ Буряченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
62017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20