Підписатись
Світлана Миколаївна Амеліна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методичні основи формування культури професійного спілкування студентів вищих аграрних навчальних закладів
СМ Амеліна
Д.: ДДАУ, 2007. 360 с, 2008
702008
The use of mobile applications and Web 2.0 interactive tools for students' German-language lexical competence improvement
ST Y Kazhan, V Hamaniuk, S Amelina, R Tarasenko
Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019 …, 2020
50*2020
Methodic quest: Reinventing the system
RT S Semerikov, I Teplytskyi, V Soloviev, V Hamaniuk, N Ponomareva, O ...
Journal of Physics: Conference Series 1840, 2021
402021
Development of career guidance quests using WebAR
AK D Shepiliev, S Semerikov, Yu Yechkalo, V Tkachuk, O Markova, Ye Modlo, I ...
Journal of Physics: Conference Series 1840, 2021
402021
Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини
С Амеліна
Проблеми трудової і професійної підготовки, 107-112, 2010
372010
Рамкова програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України
С Амеліна, Л Аззоліні, В Гаманюк, Н Жданова
«Ленвіт», 2013
28*2013
Эволюция, проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России
ДВ Боробов
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и …, 2012
192012
Тренінги з розвитку умінь та навичок діалогічного спілкування
СМ Амеліна
Дніпропетровськ: Пороги 76, 2005
192005
Features of the use of cloud-based translation systems in the process of forming information competence of translators
F the use of cloud-based translation systems in the process of forming ...
CEUR Workshop Proceedings, 322-335, 2019
17*2019
Information and technology case as an indicator of information competence level of the translator
A Amelina, S, Tarasenko, R, Azaryan
Proceedings of the 6th Workshop on Cloud, 376-391, 2019
14*2019
Методика формування лексичної компетенції майбутніх філологів
СМ Амеліна
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
142014
Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів
С Амеліна
Педагогічний альманах, 78-83, 2010
122010
The essence of the stages of forming the information competence of the translator
SM Amelina, RO Tarasenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 44-55, 2018
112018
Особенности формирования информационной компетентности студентов при изучении дисциплины «Медицинская информатика»
ЭМ Воронцова
Вестник Марийского государственного университета, 10-15, 2015
92015
Термінологія і професійна комунікативна культура фахівців аграрної сфери: монографія
ЄС Ємельянова, СМ Амеліна, ЛЯ Жук
Х.: Щедра садиба плюс, 2013
92013
Гуманізація процесу формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців [Електронний ресурс]
СМ Амеліна
Режим доступу: http://intellectinvest. org. ua/pedagog_editions, 2010
72010
Теоретико-методичні основи формування культури діалогу у студентів аграрних вищих навчальних закладів
СМ Амеліна
Дніпропетровськ, ДДАУ 399, 2007
72007
Діалогічні методи навчання в аграрному ВНЗ
СМ Амеліна
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
62011
Дуальна система аграрної освіти у Німеччині [Електронний ресурс]
С Амеліна
Режим доступу: http://eadnurt. diit. edu. ua/jspui/bitstream, 0
6
Інновації у формуванні інформаційної компетентності перекладачів: досвід зарубіжних університетів
С Амеліна, Р Тарасенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г …, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20