Белецкая Галина Анатоліївна
Белецкая Галина Анатоліївна
Хмельницький національний університет, кафедра екології
Подтвержден адрес электронной почты в домене khnu.km.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів
ГА Білецька
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2004
392004
Критерії, показники й рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів
ГА Білецька
Освіта та педагогічна наука 2 (163), 19-24, 2014
162014
Підготовка кваліфікованого фахівця еколога як один із шляхів вирішення екологічних проблем
ГА Білецька
Зб. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.«Шляхи вирішення …, 2003
112003
Сучасні інформаційні освітні середовища та їх застосування у професійній екологічній освіті
ГА Білецька
Запоріжжя. Вип 22, 75, 2012
82012
Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан проблеми у педагогічних дослідженнях
Г Білецька
Вища освіта України, 60-65, 2014
62014
Природничо-наукова компетентність у структурі професійної компетентності фахівця-еколога
ГА Білецька, ВВ Басіста
62013
Загальнонаукові компетенції у структурі професійної компетентності фахівця-еколога
ГА Білецька
Наука і освіта, 70-75, 2014
52014
Напрями удосконалення природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах
ГА Білецька
52014
Становлення професійної екологічної освіти в Україні
ГА Білецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
52011
Медико-екологічний моніторинг як різновид моніторингового підходу у вивченні екологічного стану урбанізованих територій
ГА Білецька
Науковий вісник НЛТУ України 13 (5), 2003
52003
Тенденції і проблеми розвитку екологічної освіти
ГА Білецька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
42012
Екологічна компетентність майбутнього фахівця-аграрника
ГА Білецька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Екологічна стандартизація та сертифікація. Навчальний посібник
НГ Міронова, ГА Білецька
Львів.: Новий Світ 2006, 140, 2000
32000
Педагогічні умови формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів
H Biletska
Pedagogical Discourse, 15-19, 2014
22014
Обґрунтування концепції природничо-наукової освіти майбутніх екологів
Г Білецька
Педагогіка і психологія професійної освіти, 37-46, 2014
22014
Використання MOODLE у підготовці студентів-екологів за денною формою навчання
ГА Білецька
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 11-15, 2013
22013
Сучасний стан природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах
ГА Білецька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
22013
Використання віртуальних лабораторних робіт у підготовці фахівців-екологів
ГА Білецька
Інформаційні технології в освіті, 44-49, 2012
22012
Розвиток екотуризму як засіб економічного зростання Хмельницької області
ГА Білецька
Хмельницький національний університет, 2010
22010
Рекреаційні ландшафтні ресурси Хмельницької області
ГА Білецька
Науковий вісник НЛТУ України 18 (12), 2008
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20