Галина Білецька, Halyna Biletska
Галина Білецька, Halyna Biletska
Хмельницький національний університет, кафедра екології
Подтвержден адрес электронной почты в домене khnu.km.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів
ГА Білецька
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2004
382004
Критерії, показники й рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів
ГА Білецька
Освіта та педагогічна наука 2 (163), 19-24, 2014
212014
Сучасні інформаційні освітні середовища та їх застосування у професійній екологічній освіті
ГА Білецька
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
112012
Підготовка кваліфікованого фахівця еколога як один із шляхів вирішення екологічних проблем
ГА Білецька
Зб. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.«Шляхи вирішення …, 2003
112003
Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан проблеми у педагогічних дослідженнях
Г Білецька
Вища освіта України, 60-65, 2014
82014
Природничо-наукова компетентність у структурі професійної компетентності фахівця-еколога
ГА Білецька, ВВ Басіста
82013
Загальнонаукові компетенції у структурі професійної компетентності фахівця-еколога
ГА Білецька
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2014
72014
Напрями удосконалення природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах
ГА Білецька
72014
Тенденції і проблеми розвитку екологічної освіти
ГА Білецька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
62012
Становлення професійної екологічної освіти в Україні
ГА Білецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
62011
Рекреаційне природокористування: навч. посібник
ГА Білецька
ГА Білецька, 2012
52012
Розвиток екотуризму як засіб економічного зростання Хмельницької області
ГА Білецька
Хмельницький національний університет, 2010
52010
Рекреаційні ландшафтні ресурси Хмельницької області
ГА Білецька
Науковий вісник НЛТУ України 18 (12), 2008
52008
Медико-екологічний моніторинг як різновид моніторингового підходу у вивченні екологічного стану урбанізованих територій
ГА Білецька
Науковий вісник НЛТУ України 13 (5), 2003
52003
Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах
ГА Білецька, ГА Белецкая
Вінниця, 2015
42015
Обґрунтування концепції природничо-наукової освіти майбутніх екологів
Г Білецька
Педагогіка і психологія професійної освіти, 37-46, 2014
42014
Сучасний стан природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах
ГА Білецька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
42013
Використання віртуальних лабораторних робіт у підготовці фахівців-екологів
ГА Білецька
Інформаційні технології в освіті, 44-49, 2012
42012
Педагогічні умови формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів
H Biletska
Pedagogical Discourse, 15-19, 2014
32014
Використання MOODLE у підготовці студентів-екологів за денною формою навчання
ГА Білецька
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 11-15, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20