Белецкая Галина Анатоліївна
Белецкая Галина Анатоліївна
Хмельницький національний університет, кафедра екології
Подтвержден адрес электронной почты в домене khnu.km.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови інтеграції фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін у підготовці екологів
ГА Білецька
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2004
392004
Критерії, показники й рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів
ГА Білецька
Освіта та педагогічна наука 2 (163), 19-24, 2014
202014
Підготовка кваліфікованого фахівця еколога як один із шляхів вирішення екологічних проблем
ГА Білецька
Зб. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.«Шляхи вирішення …, 2003
112003
Сучасні інформаційні освітні середовища та їх застосування у професійній екологічній освіті
ГА Білецька
Запоріжжя. Вип 22, 75, 2012
102012
Природничо-наукова компетентність у структурі професійної компетентності фахівця-еколога
ГА Білецька, ВВ Басіста
82013
Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан проблеми у педагогічних дослідженнях
Г Білецька
Вища освіта України, 60-65, 2014
72014
Загальнонаукові компетенції у структурі професійної компетентності фахівця-еколога
ГА Білецька
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2014
72014
Тенденції і проблеми розвитку екологічної освіти
ГА Білецька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2012
72012
Напрями удосконалення природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах
ГА Білецька
62014
Становлення професійної екологічної освіти в Україні
ГА Білецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
62011
Медико-екологічний моніторинг як різновид моніторингового підходу у вивченні екологічного стану урбанізованих територій
ГА Білецька
Науковий вісник НЛТУ України 13 (5), 2003
52003
Педагогічні умови формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів
H Biletska
Pedagogical Discourse, 15-19, 2014
32014
Обґрунтування концепції природничо-наукової освіти майбутніх екологів
Г Білецька
Педагогіка і психологія професійної освіти, 37-46, 2014
32014
Використання MOODLE у підготовці студентів-екологів за денною формою навчання
ГА Білецька
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 11-15, 2013
32013
Екологічна компетентність майбутнього фахівця-аграрника
ГА Білецька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Використання віртуальних лабораторних робіт у підготовці фахівців-екологів
ГА Білецька
Інформаційні технології в освіті, 44-49, 2012
32012
Рекреаційні ландшафтні ресурси Хмельницької області
ГА Білецька
Науковий вісник НЛТУ України 18 (12), 2008
32008
Екологічна стандартизація та сертифікація. Навчальний посібник
НГ Міронова, ГА Білецька
Львів.: Новий Світ 2006, 140, 2000
32000
Диагностика результатов естественно-научной подготовки будущих экологов с использованием обучающей среды Moodle
ГА Белецкая
Инновации в образовании, 130-139, 2014
22014
Технологія природничо-наукової підготовки майбутніх екологів з використанням інформаційного освітнього середовища Moodle
ГА Білецька
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20