Найдьонова Любов Антонівна
Найдьонова Любов Антонівна
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Language rich Europe: Trends in policies and practices for multilingualism in Europe
G Extra, K Yagmur
British Council/Cambridge University Press, 2012
992012
Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу: підручник
ЛА Найдьонова
ІСПП НАПН України; Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013
502013
Перспективи розвитку медіаосвіти в контексті болонського процесу: процесуальна модель медіакультури
ЛА Найдьонова
41*2007
Кібербуллінґ або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини: метод. рек
ЛА Найдьонова
Методичні рекомендації, 2014
382014
О рефлексивном аспекте индивидуального и совместного решения творческих задач [Электронний ресурс]–Режим доступу до ресурсу: http://iris-psy. org. ua/publ/tz_0016. pdf. Spysok …
ЛА Найденова, МИ Найденов
M.: IKAR 448, 2, 2009
342009
Кибер-буллинг: опасное виртуальное «быкование»
Л Найденова
http://psyfactor.org/lib/cyber-bullying.htm, 2010
32*2010
Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі
К.: Ленвіт, 257-264, 2012
25*2012
Медіакультура особистості: соціально-псіхологічний підхід
МГВ Баришполець, О.Т., Найдьонова, Л.А.
Міленіум, 2010
25*2010
Роль рефлексивного потенциала группы в активизации творческих способностей учащихся
ЛА Найденова
Найденова Любовь Антоновна, 1993
211993
Психологічне благополуччя людини
Л Найдьонова
Директор школи. Україна, 2007
172007
Освоение механизмов рефлексии в практике обучения. Методические указания
ИС Ладенко, СЮ Степанов, ИН Семенов, МИ Найденов
Новосибирск. НГУ, 1990
171990
Using of the informed consent in the psychological practice in Ukraine
L Naydonova
International journal of Psychology, 267, 2000
162000
Медіаосвіта в Україні: особливості реалізації соціально-психологічної моделі
ЛА Найдьонова
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр, 91-97, 2013
152013
Медіа-освіта: українська перспектива
М Слюсаревський, Л Найдьонова
Рідна школа, 57-58, 2010
15*2010
Творческий рефлексивно-групповой тренинг
МИ Найденов, ЛА Найденова
Интеллектуальные системы и творчество, 86-98, 1991
151991
Рефлексия в организации мышления при совместном решении задач
ИН Семенов, СЮ Степанов, МИ Найденов, ЛА Найденова
Новые исследования в психологии и возрастной физиологии 1 (1), 4-9, 1989
141989
Методика диагностики рефлексивно-группового потециала
МИ Найденов, ЛА Найденова
141987
Кібер-буллінг підлітків (віртуальний терор) як новітній феномен інформаційної доби: теоретико-методичні засади подолання і профілактики
Л Найдьонова
Практична психологія та соціальна робота, 10-17, 2010
132010
Розвиток громадянського суспільства як участь у колективних діях спільнот
ЛА Найдьонова
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2008
132008
Стратегии организации рефлексивной развивающей среды
МИ Найденов, ЛА Найденова
Проблеми розвитку та вдосконалення психологічної служби системи освіти: тези …, 1994
131994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20