Кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти
Кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти
Університету менеджменту освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в umo.edu.ua
НазваПосиланняРік
Управлінські навички молодшого спеціаліста: теорія та методика формування: Монографія/За ред. СО Сисоєвої
ЛМ Сергеєва
К.: Кадри, 2001
272001
Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів
ЛМ Сергеєва, ГГ Русанов, ІВ Ілько
К.: ТОВ «Етіс Плюс, 2008
262008
Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: теорія і методика: монографія/за наук. ред. ВВ Олійника
ЛМ Сергеєва
К.–Херсон: Айлант, 2013
232013
Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу
ЛМ Сергеєва
Арт-економі, 2012
222012
Формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
ВГ Базелюк
Інформаційні технології та засоби навчання: зб. наук. пр./Ін-т засобів …, 2008
222008
Лідерство: навч. посібн
ЛМ Сергеєва, ВП Кондратьєва, МЯ Хромей
За наук. ред. ЛМ Сергеєвої. Івано–Франківськ.«Лілея-НВ, 2015
202015
Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Теорія та методика управління освітою, 23, 2010
182010
Гейміфікація: ігрові механіки для мотивації персоналу
ЛМ Сергеєва
Теорія та методика управління освітою: Електронне наукове фахове видання 2 (15), 2014
152014
Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладом
ЛМ Сергеєва
Арт-економі, 2011
132011
Соціальне партнерство в діяльності ПТНЗ
АО Молчанова
ТОК, м. Київ. Україна, 2007
102007
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
82017
Аксіологічна мотивація як інтегративний аспект сучасної професійної освіти
АО Молчанова, НО Талалуєва
Проблеми та перспективии формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 0
8
та ін. За заг. ред. ВВ Олійника. Сучасні підходи до управління професійно-технічними закладами: Навчальнометодичний посібник
ЛІ Даниленко, ЛМ Сергеєва
К.: ТОВ «Етіс Плюс, 2007
72007
Як стати майстерним педагогом: навчально-методичний посібник
ВІ Ковальчук, ЛМ Сергеєва, АО Молчанова
К.: Тов.«Етіс плюс».–2007, 2011
62011
Виховання професіонала-громадянина: Методичні рекомендації
АО Молчанова
К.: Логос, 25, 2005
62005
Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади: навч. посібн./За наук. Ред. ЛМ Сергеєвої, ТО Лукіної
ЛМ Сергеєва
Київ: Видавництво Ліра-К, 2017
52017
Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва, МО Кириченко
ScienceRise 1 (5 (18)), 27-32, 2016
52016
Інституційне освітнє середовище професійного навчального закладу
ЛМ Сергеєва
Педагогічний альманах, 112-117, 2015
52015
Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога
АО Молчанова
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013
52013
Прогнозування розвитку ринку праці як інструмент діалогу професійних навчальних закладів із соціальними партнерами
Л Сергеєва
Педагогіка і психологія професійної освіти, 235-242, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20