Гусєва, Наталія Володимирівна (Husieva, N.V.)
Гусєва, Наталія Володимирівна (Husieva, N.V.)
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Demographic potential as the basis for social and economic development
L Niemets, K Segida, N Guseva
Економічний часопис-ХХІ, 93-96, 2015
162015
Forced internal displacement in Ukraine: Realities, socio-economic problems, perspectives
L Niemets, N Husieva, K Sehida, M Lohvynova, O Suptelo, O Kraynukov
Proceedings of the 33rd International Business Information Management …, 2019
112019
Migration challenges of the 21st century: The experience of Ukraine
K Sehida, N Husieva, L Niemets, O Suptelo, P Kobylin, L Kliuchko
Proceedings of the 32nd International Business Information Management …, 2018
112018
Культурна спадщина Луганської області
ЛМ Нємець, НВ Моштакова
112008
Соціально-демографічні та історико-культурні фактории розвитку туризму
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, НВ Моштакова
Культура народов Причерноморья, 2009
102009
Integration of internally displaced persons of Ukraine: realities, problems, perspectives
LM Niemets, NV Husieva, TH Pohrebskyi, OV Bartosh, MO Lohvynova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
52019
Forced internal migration in the Kharkіv region: structural-dynamic and regional features
LM Niemets, NV Husieva, MO Lohvynova, YI Kandyba, LV Kliuchko
Human Geography Journal 25, 81-97, 2018
52018
Типологічні ознаки Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації
Н Гусєва, О Задєсєнцев
Економічна та соціальна географія : науковий збірник, 10-18, 2017
52017
Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)
НВ Моштакова
ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00. 02 «Економічна та соціальна …, 2011
42011
Просторовий аналіз музеїв Луганської області (сучасний стан, проблеми, перспективи)
ЛМ Нємець, НВ Моштакова
42009
Research of brownfields and greyfields of the city: Theory and practice
L Niemets, N Husieva, O Suptelo, K Sehida, K Kravchenko
Proceedings of the 32nd International Business Information Management …, 2018
32018
Суспільно-географічне положення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації як складова просторового потенціалу території
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2017
32017
Трансформації зовнішньої торгівлі товарами України: реалії, проблеми, перспективи
Н Гусєва, Ю Кандиба, П Кобилін
Часопис соціально-економічної географії 26, 55-75, 2019
22019
Вимушені внутрішні міграції в Харківській області: структурно-динамічні та регіональні особливості
ЛМ Нємець, НВ Гусєва, МО Логвинова, ЮІ Кандиба, ЛВ Ключко
Часопис соціально-економічної географії, 81-97, 2018
22018
Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геополітичних реаліях
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2017
22017
Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія»
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, НВ Гусєва
22015
Демографічна характеристика міста Дніпропетровськ
Н Гусєва, О Суптело
Часопис соціально-економічної географії, 107, 2015
22015
Інтеграція внутрішньо переміщених осіб України: реалії, проблеми, перспективи
LM Niemets, NV Husieva, TH Pohrebskyi, OV Bartosh, MO Lohvynova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
12019
Innovation and investment potential of region as a factor of its" smart transformation"–a case study of Kharkiv region (Ukraine)
LM Niemets, KV Mezentsev, KY Sehida, C Morar, NV Husieva, ...
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2018
12018
Внутрішні переміщення у Харківській області: загальнонаціональний вимір.«
НВ Гусєва
Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20