Гусєва, Наталія Володимирівна (Husieva, N.V.)
Гусєва, Наталія Володимирівна (Husieva, N.V.)
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Demographic potential as the basis for social and economic development
L Niemets, K Segida, N Guseva
Економічний часопис-ХХІ, 93-96, 2015
162015
Соціально-демографічні та історико-культурні фактории розвитку туризму
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, НВ Моштакова
Культура народов Причерноморья, 2009
102009
Культурна спадщина Луганської області
Л Немец, Н Моштакова
ЧАСОПИС, 144, 2009
102009
Forced internal displacement in Ukraine: Realities, socio-economic problems, perspectives
L Niemets, N Husieva, K Sehida, M Lohvynova, O Suptelo, O Kraynukov
Proceedings of the 33rd International Business Information Management …, 2019
82019
Migration challenges of the 21st century: The experience of Ukraine
K Sehida, N Husieva, L Niemets, O Suptelo, P Kobylin, L Kliuchko
Proceedings of the 32nd International Business Information Management …, 2018
82018
Типологічні ознаки Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації
Н Гусєва, О Задєсєнцев
Економічна та соціальна географія : науковий збірник, 10-18, 2017
52017
Integration of internally displaced persons of Ukraine: realities, problems, perspectives
LM Niemets, NV Husieva, TH Pohrebskyi, OV Bartosh, MO Lohvynova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
42019
Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)
НВ Моштакова
ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00. 02 «Економічна та соціальна …, 2011
42011
Просторовий аналіз музеїв Луганської області (сучасний стан, проблеми, перспективи)
ЛМ Нємець, НВ Моштакова
42009
Research of brownfields and greyfields of the city: Theory and practice
L Niemets, N Husieva, O Suptelo, K Sehida, K Kravchenko
Proceedings of the 32nd International Business Information Management …, 2018
32018
Суспільно-географічне положення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації як складова просторового потенціалу території
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2017
32017
Вимушені внутрішні міграції в Харківській області: структурно-динамічні та регіональні особливості
ЛМ Нємець, НВ Гусєва, МО Логвинова, ЮІ Кандиба, ЛВ Ключко
Часопис соціально-економічної географії, 81-97, 2018
22018
Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геополітичних реаліях
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2017
22017
Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія»
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, НВ Гусєва
22015
Демографічна характеристика міста Дніпропетровськ
Н Гусєва, О Суптело
Часопис соціально-економічної географії, 107, 2015
22015
Інтеграція внутрішньо переміщених осіб України: реалії, проблеми, перспективи
LM Niemets, NV Husieva, TH Pohrebskyi, OV Bartosh, MO Lohvynova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
12019
Внутрішні переміщення у Харківській області: загальнонаціональний вимір.«
НВ Гусєва
Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково …, 2018
12018
КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Н Моштакова
Часопис соцiально-економiчної географiї, 2012
12012
Фактори розвитку комплексу культури регіону
НВ Моштакова
12009
Міжнародний досвід використання індивідуальних освітніх траєкторій у підготовці студентів у галузі суспільної географії
ЛМ Нємець, НВ Гусєва, ОС Суптело
Проблеми сучасної освіти, 43-50, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20