Гусєва, Наталія Володимирівна (Husieva, N.V.)
Гусєва, Наталія Володимирівна (Husieva, N.V.)
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет геології, географії, рекреації і
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Demographic potential as the basis for social and economic development
L Niemets, K Segida, N Guseva
Економічний часопис-ХХІ, 93-96, 2015
132015
Культурна спадщина Луганської області
ЛМ Нємець, НВ Моштакова
92008
Forced internal displacement in Ukraine: realities, socio-eсonomic problems, perspectives
L Niemets, N Husieva, K Sehida, O Kraynukov, M Lohvinova, O Suptelo
Niemets, N. Husieva, K. Sehida, O. Krayniukov, M. Lohvynova, O. Suptelo …, 2020
72020
Соціально-демографічні та історико-культурні фактории розвитку туризму
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, НВ Моштакова
Культура народов Причерноморья, 2009
72009
Migration challenges of the 21st century: The experience of Ukraine
K Sehida, N Husieva, L Niemets, O Suptelo, P Kobylin, L Kliuchko
Proceedings of the 32nd International Business Information Management …, 2018
62018
Типологічні ознаки Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації
Н Гусєва, О Задєсєнцев
Економічна та соціальна географія : науковий збірник, 10-18, 2017
52017
Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)
НВ Моштакова
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
52011
Integration of internally displaced persons of Ukraine: realities, problems, perspectives
LM Niemets, NV Husieva, TH Pohrebskyi, OV Bartosh, MO Lohvynova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
42019
Суспільно-географічне положення Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації як складова просторового потенціалу території
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2017
32017
Просторовий аналіз музеїв Луганської області (сучасний стан, проблеми, перспективи)
ЛМ Нємець, НВ Моштакова
32009
Внутрішні переміщення у Харківській області: загальнонаціональний вимір.«
НВ Гусєва
Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково …, 2018
22018
Проблеми розвитку Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в нових геополітичних реаліях
НВ Гусєва, ОМ Задєсєнцев
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2017
22017
Kharkiv region of Ukraine in the aspect of a polycentric development model
K Niemets, K Sehida, K Kravchenko, N Guseva
European Journal of Scientific Research 2 (1 (13) (January-June)), 189-195, 2016
22016
Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія»
ЛМ Нємець, КЮ Сегіда, НВ Гусєва
22015
Демографічна характеристика міста Дніпропетровськ
Н Гусєва, О Суптело
Часопис соціально-економічної географії, 107, 2015
22015
Інтеграція внутрішньо переміщених осіб України: реалії, проблеми, перспективи
LM Niemets, NV Husieva, TH Pohrebskyi, OV Bartosh, MO Lohvynova
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2019
12019
Вимушені внутрішні міграції в Харківській області: структурно-динамічні та регіональні особливості
ЛМ Нємець, НВ Гусєва, МО Логвинова, ЮІ Кандиба, ЛВ Ключко
Часопис соціально-економічної географії, 81-97, 2018
12018
Зовнішньоекономічні зв’язки України: навчально-методичний посібник
НВ Гусєва, ГО Кулєшова, ЛВ Ключко
12016
КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Н Моштакова
Часопис соцiально-економiчної географiї, 2012
12012
Фактори розвитку комплексу культури регіону
НВ Моштакова
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20