Nataliia Orlova
Nataliia Orlova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОРЛОВА НС, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри
ЮЛ МОХОВА, ЄО АНДРІЙЧУК
ЗМІСТ, 37, 2018
492018
Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні: Монографія
НС Орлова, АО Харламова
Донецьк: Издательство, 2014
42*2014
Особливості розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації
Н Орлова, АЛ Свечкіна
Н. Орлова, А. Свечкіна//Схід, 83, 2007
202007
Цінні папери і фондовий ринок: навч. посібник
ОС Поважний, НС Орлова, АЛ Свечкіна
Львів: Магнолія 2010, 361, 2006
202006
Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління
ЮЛ Орлова Наталія Сергіївна Мохова
19*2017
Корпоративні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія
ОС Поважний, НС Орлова
Донецьк: Издательство 200, 3, 2012
16*2012
Стратегічне управління розвитком економіки України
НС Орлова, АІ Іващенко
Економіка та держава, 18-20, 2009
16*2009
Зелена економіка в умовах сталого розвитку України
НС Орлова
Менеджер, 45-50, 2015
15*2015
Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні
НС Орлова, СС Настюк
Теорія та практика державного управління, 211-217, 2009
15*2009
Формування корпоративної стратегії на основі соціальної відповідальності
ОС Поважний, НС Орлова
Менеджер, 4-10, 2014
14*2014
Нефинансовая отчетность как важный элемент корпоративной социальной ответственности
N Orlova
Економічний часопис-ХХІ, 41-44, 2013
14*2013
Інформаційні системи у сучасному корпоративному управлінні
НС Орлова, АС Удовік
Актуальні проблеми державного управління, 35-40, 2012
14*2012
Особливості підготовки нефінансової звітності корпорацій
НС Орлова
Облік і фінанси, 65-70, 2014
13*2014
Державне регулювання зовнішніх механізмів корпоративного управління
НС Орлова
Економіка та держава, 91-93, 2009
10*2009
Comparative analysis of some EU member states and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries
A Ivashchenko, N Оrlova
Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2018
92018
Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні
ВВ Матвієнко
Маріуполь: Донецький державний університет управління, 2017
92017
Стратегічне управління розвитком економіки України
НС Орлова, АІ Іващенко
Економіка та держава, 18-20, 2009
82009
Аналіз шляхів підвищення інвестиційної активності в Україні
НС Орлова, АІ Іващенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 73-76, 2013
7*2013
Social investment as a tool of corporate social responsibility realization in Europe
T Burmaka, N Orlova, O Nepomnyashchyy, O Melnykovych, ...
35 th IBIMA International Business Information Management Conference. Spain, 2020
62020
The Ukraines competitiveness enhancement in conditions of sustainable economic development [Transformational processes the development of economic systems in conditions of …
N Orlova, J Mokhova
Riga–Landmark, SIA.[in English] ISBN 978-9984-891-04, 2018
62018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20