Nataliia Orlova
Nataliia Orlova
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Корпоративне управління: підручник
ОС Поважний
К.: Кондор, 2013
35*2013
Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні: Монографія
НС Орлова, АО Харламова
Донецьк: Издательство, 2014
222014
Особливості розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації
Н Орлова, АЛ Свечкіна
Н. Орлова, А. Свечкіна//Схід, 83, 2007
202007
Стратегічне управління розвитком економіки України
НС Орлова, АІ Іващенко
Економіка та держава, 18-20, 2009
15*2009
Цінні папери і фондовий ринок: навч. посібник
ОС Поважний, Н Орлова, А Свечкіна
Львів: Магнолія, 2010
142010
Зелена економіка в умовах сталого розвитку України
НС Орлова
Менеджер, 45-50, 2015
12*2015
Особливості підготовки нефінансової звітності корпорацій
НС Орлова
Облік і фінанси, 65-70, 2014
12*2014
Корпоративні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія
ОС Поважний, НС Орлова
Донецьк: Издательство 200, 3, 2012
12*2012
Нефінансова звітність як важливий елемент корпоративної соціальної відповідальності
НС Орлова
Економiчний часопис-XXI, 41-45, 2013
11*2013
Інформаційні системи у сучасному корпоративному управлінні
НС Орлова, АС Удовік
Актуальні проблеми державного управління, 35-40, 2012
11*2012
Державне регулювання зовнішніх механізмів корпоративного управління
НС Орлова
Економіка та держава, 91-93, 2009
11*2009
Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні
НС Орлова, СС Настюк
Теорія та практика державного управління, 211-217, 2009
112009
Аналіз шляхів підвищення інвестиційної активності в Україні
НС Орлова, АІ Іващенко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 73-76, 2013
7*2013
Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління
ЮЛ Орлова Наталія Сергіївна Мохова
5*2017
Механізм державного управління розвитком залізничної галузі в Україні
ВВ Матвієнко
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного …, 2017
52017
Формування корпоративної стратегії на основі соціальної відповідальності
ОС Поважний, НС Орлова
Менеджер, 4-10, 2014
52014
Comparative analysis of some EU member states and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries
A Ivashchenko, N Оrlova
Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2018
42018
Ответственное инвестирование в условиях устойчивого развития глобальной экономики
НС Орлова, АО Харламова
Економічний часопис-ХХІ, 4-7, 2014
4*2014
E-Government As A Basic For Economic Development In Ukraine
N Orlova
Ecoforum Journal 1 (1), 2012
32012
Корпоративне управління (у схемах і таблицях): Навч. посібник для студ. ВНЗ
НС Орлова
Львів: Магнолія 2010, 209, 2006
32006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20