Куліцька М.І.; Kulitska M.I.
Куліцька М.І.; Kulitska M.I.
доцент кафедри медичної біохімії, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine
NH Kopchak, OS Pokotylo, MD Kukhtyn, TY Yaroshenko, M Kulitska, ...
Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences 9 (5 …, 2018
82018
Патогенетична роль нейтрофільних гранулоцитів у розвитку гострого ураження легень
А Гудима, М Марущак, Г Габор, М Куліцька
Буковинський медичний вісник 15 (3 (59)), 82-85, 2011
62011
Вплив солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів на обмін білків в уражених білих щурів
ЯІ Гонський, ЄБ Дмухальська, МІ Куліцька
Медична хімія, 100-102, 2011
52011
Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю
ІА Бандас, МІ Куліцька, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 17-21, 2016
42016
наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, викоРистання в медицині, токсичність
ІА Бандас, ІЯ Криницька, МІ Куліцька, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 123-129, 2015
42015
Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну
О. З. Яремчук, К. А. Посохова, А. Р. Брик, М. І. Куліцька, І. П. Кузьмак, Н ...
Медична та клінічна хімія 19 (№ 3 (72)), С. 63–70, 2017
3*2017
Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю
ІА Бандас, МІ Куліцька, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини, С. 322–327, 2017
32017
Морфологічні зміни печінки за умов поєднаної дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів
ЄБ Дмухальська, ЯІ Гонський, МІ Куліцька
Вісник проблем біології і медицини, С. 182–185, 2012
3*2012
Патогенетичні аспекти гепатопульмонального синдрому
ІЯ Криницька, ІМ Кліщ, МІ Куліцька
Вісник проблем біології і медицини, 13-17, 2011
32011
Дослідження ліпофільної фракції трави хамерію вузьколистого
СМ Марчишин, НВ Красуля, МІ Куліцька, ГІ Островська
Фармацевтичний часопис, 2011
32011
Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту ГСГД та магнітолазерного …
НЄ Лісничук, ІЯ Демків, МІ Куліцька
Вісник наукових досліджень, 110-113, 2010
32010
NEUROPROTECTIVE EFFECT OF AMINOGUANIDINE IN EXPERIMENTAL OBSTETRIC ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
O Yaremchuk, Y Soroka, M Kulitska, I Kuzmak, V Chernyashova, ...
Georgian Medical News, 159-165, 2020
22020
Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки
ІП Кузьмак, ЄБ Дмухальська, СР Підручна, ТЯ Ярошенко, ІЯ. Криницька, МІ Куліцька
22017
Nanoparticles: importance today, class ification, use in medicine, toxicity
IA Bandas, IY Krynytska, MI Kulitska, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 2015
22015
Зміни антиоксидантної системи у щурів за умов комбінованого токсичного ураження хлоридом свинцю та нітритом натрію
ЯІ Гонський, МІ Куліцька
Медична хімія, С. 80–83, 2009
2*2009
Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки дослідних тварин при інтоксикації натрію нітритом
МІ Борис
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
22008
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER OF MICE WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND ADMINISTRATION OF NITRIC OXIDE SYNTHESIS MODULATORS
O Yaremchuk, N Lisnychuk, Z Nebesna, S Kramar, M Kulitska, ...
Georgian Medical News, 177-180, 2021
12021
Indexes of nItrIc oxIde system In experImental antIphospholIpId syndrome
OZ YaremchUk, KA PosoKhovA, ІP KuzmAK, MI Kulitska, IМ Klishch, ...
Ukr. Biochem. J 92 (1), 75-83, 2020
12020
INFLUENCE OF L-ARGININ AND AMINOGUANIDINE ON RENAL FREE-RADICAL OXIDATION RATES IN CASES OF EXPERIMENTAL ANTIPHOSPOLIPID SYNDROME
OZ Yaremchuk, KA Posokhova, M Kulitska
World of Medicine and Biology, 210-214, 2018
12018
Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники вільнорадикального окиснення у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі
О. З. Яремчук, К. А. Посохова, М. І. Куліцька
Світ медицини та біології, С. 210–214, 2018
1*2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20