М.В. Декарчук, M.V. Dekarchuk
М.В. Декарчук, M.V. Dekarchuk
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтегративний функціонально-галузевий підхід до підготовки вчителів освітньої галузі Природознавство як відповідь на виклик ринку праці
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
Педагогіка і психологія: вісник НАПН України, 74-81, 2013
42013
Функціонально-галузевий підхід до підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі Природознавство
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ЮМ Краснобокий, ВІ Хитрук
Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки, 73-77, 2012
32012
Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки) 1, 2013
22013
Системно-функціональний підхід як засіб удосконалення фахової і професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців природничо-наукових спеціальностей у вищій школі в умовах…
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І…, 2016
12016
Теоретичні і методичні засади підготовки вчителя фізики в контексті реалізації інтегративного освітньо-галузевого підходу до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім…, 2013
12013
Інтегративно-предметний підхід як засіб вивчення фізико-технічних знань в умовах упровадження нового змісту навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
МТ Мартинюк, ВІ Хитрук, МВ Декарчук
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П…, 2012
12012
Формування продуктивного мислення учнів у процесі вивчення фізики в основній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02
МВ Декарчук
К.: Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2010
12010
Психолого-педагогічні закономірності формування фізичних понять в курсі Фізики 7-8 класів (на прикладі вивчення відомостей про будову речовини)
СІ Терещук, МВ Декарчук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського НУ імені Івана Огієнка. Серія…, 2003
12003
ФОРМУВАНЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬО-ГАЛУЗЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної…, 2018
2018
Електрика і магнетизм. Електронний навчальний посібник (Лабораторні заняття)
МВ Декарчук, КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий, СО Декарчук
2018
Електрика і магнетизм. Навчальний посібник (Лабораторні заняття)
МВ Декарчук, КС Ільніцька, ЮМ Краснобокий, СО Декарчук
2018
Теорія і методологія підготовки вчителя зі спеціальності" Природничі науки"
МВ Декарчук, ВІ Хитрук
2017
Проблеми фундаментальної підготовки вчителя природничих дисциплін на засадах галузевої інтеграції
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
2017
Електрика і магнетизм
МВ Декарчук, КС Ільніцька
2017
Теорія і методика підготовки бакалавра освіти: природничі науки на засадах інтегративного освітнньо-галузевого підходу
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і…, 2017
2017
НОВИЙ ПІДРУЧНИК ФІЗИКА-7 ЯК МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ УЗАГАЛЬНЕНОГО ХАРАКТЕРУ
МТ Мартинюк, МВ Декарчук
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І…, 2016
2016
Textbook as a Methodical System of Forming the Generalized Educational-Cognitive Students Competences in the Process Of Teaching Physics at Basic School
MV Dekarchuk
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya 7, 27-34, 2016
2016
Реалізація проектно-технологічного підходу до формування навчально-пізнавальних компетенцій учнів з фізики засобами шкільного підручника
М Декарчук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету…, 2015
2015
Про модель міжфазної тріщини з дислокаційно-подібним з'єднанням матеріалів
МВ Дудик, МВ Декарчук, ЯІ Щепкіна
Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation‖, 125, 2015
2015
Формування в учнів системи знань про фізичну картину світу на узагальнювальних заняттях
МТ Мартинюк, МВ Декарчук
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ, 350-356, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20