Follow
Olga Kravchenko(Ольга Кравченко, Ольга Кравченко)
Olga Kravchenko(Ольга Кравченко, Ольга Кравченко)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз методів оптимізації мікроенергетичних систем (MicroGrid) на основі джерел розподіленої генерації
ВВ Каплун, ОП Кравченко, ВВ Василенко, СС Макаревич, РВ Каплун
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну 84 (2), 5-17, 2015
82015
Оцінювання рівня генерації електричної енергії сонячною батареєю на основі статистичних даних
ВВ Каплун, ОП Кравченко, ЕГ Манойлов
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну 104 (6 …, 2016
42016
Аналітичний метод дослідження нелінійних розрядних кіл
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Технічна електродинаміка, 3-10, 2009
42009
Порівняльний аналіз аналітичного та чисельного методів розрахунку процесів у нелінійному електричному колі
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко, ІМ Кучерява
Технічна електродинаміка, 3-6, 2009
42009
Дослідження нелінійних розрядних кіл в режимах роботи, близьких до резонансних
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Технічна електродинаміка, 3-7, 2009
32009
Побудова наближених розв’язків слабко збурених диференціальних рівнянь теорії нелінійних електричних кіл
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко, ВВ Потороча
Вісник Херсонського національного технічного університету 28 (2), 271-274, 2007
3*2007
Новий алгоритм дослідження процесів в нелінійних розрядних колах
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко, ВВ Потороч
Технічна електродинаміка, 3-6, 2007
3*2007
Аналіз нелінійного кола за допомогою методу усереднення Боголюбова
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Доповіді Національної академії наук України, 88-92, 2006
32006
Застосування методу усереднення Боголюбова до аналізу процесів в нелінійних коливальних колах з втратами
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної …, 2006
32006
Аналіз помилки, що виникає в разі заміни нелінійної індуктивності лінійною при резонансі напруг
НА Шидловська, ОП Кравченко
Праці Інституту електродинаміки НАН України. Електроенергетика, 2005
32005
Дослідження процесів в нелінійних коливальних колах за допомогою методу усереднення Боголюбова
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Технічна електродинаміка, 3-7, 2008
22008
Розряд накопичувача на нелінійне активне навантаження
НА Шидловська, ОП Кравченко
Технічна електродинаміка, 26-29, 2001
22001
Поєднання різних методів для аналізу процесів у нелінійних колах
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Технічна електродинаміка, 28-32, 2000
22000
Новые материалы и методы, используемые для предотвращения гололедообразования на воздушных ЛЭП
ОП Кравченко, СО Кравченко
Гідроенергетика України, 54-59, 2013
2013
Оригінальний метод дослідження слабконелінійних RLC-кіл
НА Шидловська, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Технічна електродинаміка Тематичний випуск Силова електроніка та …, 2010
2010
Исследования нелинейных разрядных цепей в режимах работы, близких к резонансным
НА Шидловская, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Технiчна електродинамiка, 3-7, 2009
2009
Аналитический метод исследования нелинейных разрядных цепей
НА Шидловская, ВГ Самойленко, ОП Кравченко
Технiчна електродинамiка, 3-10, 2009
2009
Сравнительный анализ аналитического и численного методов расчета процессов в нелинейной электрической цепи
НА Шидловская, ВГ Самойленко, ОП Кравченко, ИН Кучерявая
Технiчна електродинамiка, 3-6, 2009
2009
Исследование процессов в нелинейных колебательных цепях с помощью метода усреднения Боголюбова
НА Шидловская, ОП Кравченко, ВГ Самойленко
Технiчна електродинамiка, 3-7, 2008
2008
Анализ колебательного контура с нелинейным сопротивлением
ОП Кравченко
Технiчна електродинамiка, 17-20, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20