Тетяна Черкасова
Тетяна Черкасова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
No verified email
TitleCited byYear
Окремі особливості перекладу професійних текстів студентами юридичних ВНЗ
ТМ Черкасова
22015
Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни" Іноземна мова (німецька)":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
СМ Романюк, ІГ Мараховська, ТМ Черкасова
видавництво" Право", 2013
2013
Recht und Gesetz
ТМЧ І. Г. Мараховська
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2012/Posib_Nimec_2012.pdf, 2012
2012
ZueinigenProblemen des Sprachwandels
ІГ Мараховська, ТМ Черкасова, IG Marachowskaja, TN Tscherkassova
ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
2012
Про деякі особливості навчання аудіювання німецькою мовою
ТМЧ І. Г. Мараховська
Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2008
2008
Розмовні теми з німецької мови та завдання для самостійної роботи для студентів-юристів
ТМЧ І. Г. Мараховська, К. І. Голубєва
Бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6