Nevmerzhytskyi Yaroslav (Я І Невмержицький)
Nevmerzhytskyi Yaroslav (Я І Невмержицький)
KNEU named after Vadym Hetman
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий менеджмент
et al. Поддєрьогін, А. М.
К.: КНЕУ, 2005
275*2005
Ефективність управління грошовими потоками підприємства
АМ Поддєрьогін, ЯІ Невмержицький
Фінанси України 2007 (11), 119-127, 2007
1122007
Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс]
АМ Поддєрьогін
Конспект лекцій.–Режим доступу: http://ukrkniga. org. ua/ukrkniga-text/645/48, 0
10
Фінансовий менеджмент:[навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.]
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2001
92001
Фінансовий менеджмент/АМ Поддєрьогін
АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 535, 2005
72005
Фінансовий ризик та ди відендна політика підприємства
Я Невмержицький
Ринок цінних па перів в Україні, 43-50, 2006
62006
Дивідендна політика як складова корпоративного управління
ЯІ Невмержицький
Фінанси України 2001 (11), 46-50', 2001
62001
Формування дивідендної політики підприємства
Я Невмержицький
Фінанси України 2003 (12), 47-52, 2003
42003
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій КНЕУ
АМ Поддєрьогін
КНЕУ, 2012
32012
Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб.
ВЗ Потій, НД Бабяк, Ж ГЮ, В ЄВ, ЯІ Невмержицький
К.: КНЕУ, 2005
32005
Фшансова дiяльнiсть суб'екпв господарювання: Навч.-метод. пошб. для самост. вивч. дисц.
ОО Терещенко
К.: КНЕУ, 2006
22006
Бабяк Наталія Дмитрівна, Жолнерчик Ганна Юріївна, Вакуленко ЄВ, Невмержицький ЯІ Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб./Київський …
ВЗ Потій
К.: КНЕУ, 2005
22005
Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посіб.
АМ Поддєрьогін
К, 2001
22001
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій
АМ Поддєрьогін
АМ Поддєрьогін. ¾ К.: КНЕУ, 2001
22001
Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. АМ Поддєрьогін
ОВ Павловська
К.: КНЕУ, 2008.–536 с, 0
2
Крива новин на валютному ринку України: моделювання та прогнозування
ЯІ Невмержицький, ЯИ Невмержицкий
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Фінансовий менеджмент. Підручник.
МДБ А.М. Поддєрьогін, Н.Д. Бабяк
Київ: КНЕУ, 2017
2017
Фінансовий менеджмент. Практикум
та ін. Л. Д. Буряк, М. Д. Білик, Невмержицький Я.І.
2015
Оподаткування суб'єктів господарювання. Практикум.
ГОМ Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І.
2014
Оподаткуваннясуб’єктівпідприємництва: презентаційний курс. Навчальний посібник
ГОМ Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І.
Київ. КНЕУ, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20