Белецкая Э.Н. (Білецька Е.; Beletskaya Е.; Biletska Е.)
Белецкая Э.Н. (Білецька Е.; Beletskaya Е.; Biletska Е.)
Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль тяжелых металлов в возникновении репродуктивных нарушений
НМ Паранько, ЭН Белицкая, ТД Землякова, ГГ Шматков, ...
Гигиена и санитария, 28-30, 2002
872002
Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин
АМ Сердюк, ЭН Белицкая, НМ Паранько, ГГ Шматков
Днепропетровск: Арт-пресс, 148, 2004
532004
Гігієнічна характеристика важких металів у навколишньому середовищі та їх вплив на репродуктивну функцію жінок
ЕМ Білецька
Дис.… д-ра мед. наук, 1998
301998
Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на иммунный статус населения
НМ Паранько, ЭН Белицкая, НГ Карнаух, НИ Рублевская
Днепропетровск: Полиграфист 143, 22, 2002
272002
Биопрофилактика экозависимых состояний у населения индустриально развитых регионов
ЭН Белецкая, ТА Головкова, НМ Онул
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
192011
Техногенне навантаження важкими металами та зміни глибокого кисневого статусу у вагітних в умовах інтенсивної промислової зони
ЕМ Білецька
Медичні перспективи 5 (1), 83-89, 2000
152000
Влияние цинка на репродуктивную функцию экспериментальных животных
ЭН Белецкая, НМ Онул
Микроэлементы в медицине 15 (2), 22-28, 2014
122014
Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти
ІМ Трахтенберг, ІС Чекман, ВО Линник, ВГ Каплуненко, МП Гуліч, ...
Вісник НАН України, 2013
122013
Гігієнічні аспекти важких металів у навколишньому середовищі
ЕМ Білецька
Буковинський медичний вісник 3 (2), 207-211, 1999
121999
О роли методики определения уровня психологического климата коллектива в воспитательной работе преподавателей медицинских вузов
ЭН Белецкая, ТД Землякова
ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта …, 2006
102006
Гігієнічна оцінка сумарного добового надходження важких металів до організму в умовах промислових міст
ЄМ Білецька
Довкілля та здоров’я, 9, 1999
101999
Вплив свинцю у макроформі і у вигляді цитрату, отриманого за нанотехнологією, на перебіг вагітності та антенатальний розвиток щурів
ЕМ Білецька, НМ Онул
Медицина сьогодні і завтра, 5-9, 2013
82013
Эколого-гигиеническая оценка антропогенной нагрузки окружающей среды как фактора риска для здоровья населения Приднепровья
ЭН Белецкая, НМ Онул
Днепропетровск: Акцент ПП, 2016
72016
Индивидуальная биокоррекция экологозависимых состояний у критических групп населения
ЭН Белецкая, НМ Онул, ВИ Главацкая, ЕВ Антонова, ТА Головкова
Гигиена и санитария 93 (1), 2014
72014
Гигиенические аспекты остеотропности свинца как фактора риска кальцийдефицитной патологии у человека (обзор литературы)
ЭН Белецкая, НМ Онул, ОВ Безуб
Медичні перспективи 19 (2), 2014
62014
Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми
ЕМ Білецька, НМ Онул
Акцент, 2013
62013
Особливості трансплацентарної міграції важких металів у системі “мати-плід”
ОВ Люлько, ММ Гайдуков, ЕМ Білецька
Медичні перспективи 4, 4-7, 1999
61999
Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми: монографія
ЕМ Білецька, НМ Онул
Д.: Акцент 291, 2013
52013
Техногенне забруднення атмосферного повітря як фактор впливу на антропометричні показники новонароджених
ЕМ Білецька, СФ Плачков, ОВ Антонова, НМ Онул, ТА Головкова, ...
Довкілля та здоров’я, 2010
52010
Деякі аспекти фукціонування і розвитку системи навчально-виховної діяльності в сучасних ВНЗ
ЕМ Білецька
Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.«Виховна робота в умовах безперервної …, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20