Белецкая Э.Н. (Білецька Е.; Beletskaya Е.; Biletska Е.)
Белецкая Э.Н. (Білецька Е.; Beletskaya Е.; Biletska Е.)
Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль тяжелых металлов в возникновении репродуктивных нарушений
НМ Паранько, ЭН Белицкая, ТД Землякова, ГГ Шматков, ...
Гигиена и санитария, 28-30, 2002
642002
Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин
АМ Сердюк, ЭН Белицкая, НМ Паранько, ГГ Шматков
Днепропетровск: Арт-пресс, 148, 2004
472004
Гігієнічна характеристика важких металів у навколишньому середовищі та їх вплив на репродуктивну функцію жінок
ЕМ Білецька
Дис.… д-ра мед. наук, 1998
291998
Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на иммунный статус населения
НМ Паранько, ЭН Белицкая, НГ Карнаух, НИ Рублевская
Днепропетровск: Полиграфист 143, 22, 2002
212002
Техногенне навантаження важкими металами та зміни глибокого кисневого статусу у вагітних в умовах інтенсивної промислової зони
ЕМ Білецька
Медичні перспективи 5 (1), 83-89, 2000
142000
Биопрофилактика экозависимых состояний у населения индустриально развитых регионов
ЭН Белецкая, ТА Головкова, НМ Онул
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
122011
Влияние цинка на репродуктивную функцию экспериментальных животных
ЭН Белецкая, НМ Онул
Микроэлементы в медицине 15 (2), 22-28, 2014
112014
Гігієнічна оцінка сумарного добового надходження важких металів до організму в умовах промислових міст
ЕМ Білецька
Довкілля та здоров’я, 9, 1999
111999
Гігієнічні аспекти важких металів у навколишньому середовищі
ЕМ Білецька
Буковинський медичний вісник 3 (2), 207-211, 1999
111999
Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти
ІМ Трахтенберг, ІС Чекман, ВО Линник, ВГ Каплуненко, МП Гуліч, ...
Вісник НАН України, 2013
102013
О роли методики определения уровня психологического климата коллектива в воспитательной работе преподавателей медицинских вузов
ЭН Белецкая, ТД Землякова
ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта …, 2006
92006
Вплив свинцю у макроформі і у вигляді цитрату, отриманого за нанотехнологією, на перебіг вагітності та антенатальний розвиток щурів
ЕМ Білецька, НМ Онул
Медицина сьогодні і завтра, 5-9, 2013
82013
Досвід еколого-гігієнічної оцінки вмісту важких металів в об’єктах довкілля у зв’язку з техногенним забрудненням промислового міста
ЕМ Білецька, СА Риженко, ТА Головкова
Гігієна населених місць, 373-376, 2003
62003
Особливості трансплацентарної міграції важких металів у системі “мати-плід”
ОВ Люлько, ММ Гайдуков, ЕМ Білецька
Медичні перспективи 4, 4-7, 1999
61999
Индивидуальная биокоррекция экологозависимых состояний у критических групп населения
ЭН Белецкая, НМ Онул, ВИ Главацкая, ЕВ Антонова, ТА Головкова
Гигиена и санитария 93 (1), 2014
52014
Гигиенические аспекты остеотропности свинца как фактора риска кальцийдефицитной патологии у человека (обзор литературы)
ЭН Белецкая, НМ Онул, ОВ Безуб
Медичні перспективи 19 (2), 2014
52014
Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми
ЕМ Білецька, НМ Онул
Акцент, 2013
52013
Оцінка ризику виникнення репродуктивних ускладнень у жінок техногенно забруднених територій
ЕМ Білецька
Медичні перспективи.–2003.–Т. YIII, 120-123, 2003
52003
Плацента как индикатор техногенного загрязнения окружающей среды
ЭН Белецкая, НМ Онул
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2015
42015
Експериментальне дослідження модифікуючого впливу наноаквахелату цитрату золота на ембріотоксичність ацетату свинцю у щурів
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ЕМ Білецька, НМ Онул, ОО Нефьодова, ...
Медичні перспективи 19 (2), 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20