Белецкая Э.Н. (Білецька Е.; Beletskaya Е.; Biletska Е.)
Белецкая Э.Н. (Білецька Е.; Beletskaya Е.; Biletska Е.)
Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль тяжелых металлов в возникновении репродуктивных нарушений
НМ Паранько, ЭН Белицкая, ТД Землякова, ГГ Шматков, ...
Гигиена и санитария, 28-30, 2002
572002
Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин
АМ Сердюк, ЭН Белицкая, НМ Паранько, ГГ Шматков
Днепропетровск: Арт-пресс 148, 2004
452004
Гігієнічна характеристика важких металів у навколишньому середовищі та їх вплив на репродуктивну функцію жінок
ЕМ Білецька
Дис.… д-ра мед. наук, 1998
291998
Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на иммунный статус населения
НМ Паранько, ЭН Белицкая, НГ Карнаух, НИ Рублевская
Днепропетровск: Полиграфист 143, 22, 2002
202002
Техногенне навантаження важкими металами та зміни глибокого кисневого статусу у вагітних в умовах інтенсивної промислової зони
ЕМ Білецька
Медичні перспективи 5 (1), 83-89, 2000
142000
Биопрофилактика экозависимых состояний у населения индустриально развитых регионов
ЭН Белецкая, ТА Головкова, НМ Онул
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
122011
Гігієнічна оцінка сумарного добового надходження важких металів до організму в умовах промислових міст
ЄМ Білецька
Довкілля та здоров’я, 9, 1999
111999
Гігієнічні аспекти важких металів у навколишньому середовищі
ЕМ Білецька
Буковинський медичний вісник 3 (2), 207-211, 1999
111999
Влияние цинка на репродуктивную функцию экспериментальных животных
ЭН Белецкая, НМ Онул
Микроэлементы в медицине 15 (2), 22-28, 2014
82014
Вплив свинцю у макроформі і у вигляді цитрату, отриманого за нанотехнологією, на перебіг вагітності та антенатальний розвиток щурів
ЕМ Білецька, НМ Онул
Медицина сьогодні і завтра, 5-9, 2013
82013
О роли методики определения уровня психологического климата коллектива в воспитательной работе преподавателей медицинских вузов
ЭН Белецкая, ТД Землякова
ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта …, 2006
82006
Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти
ІМ Трахтенберг, ІС Чекман, ВО Линник, ВГ Каплуненко, МП Гуліч, ...
Вісник НАН України, 2013
62013
Досвід еколого-гігієнічної оцінки вмісту важких металів в об’єктах довкілля у зв’язку з техногенним забрудненням промислового міста
ЕМ Білецька, СА Риженко, ТА Головкова
Гігієна населених місць, 373-376, 2003
62003
Особливості трансплацентарної міграції важких металів у системі “мати-плід”
ОВ Люлько, ММ Гайдуков, ЕМ Білецька
Медичні перспективи 4, 4-7, 1999
61999
Индивидуальная биокоррекция экологозависимых состояний у критических групп населения
ЭН Белецкая, НМ Онул, ВИ Главацкая, ЕВ Антонова, ТА Головкова
Гигиена и санитария 93 (1), 2014
52014
Гигиенические аспекты остеотропности свинца как фактора риска кальцийдефицитной патологии у человека (обзор литературы)
ЭН Белецкая, НМ Онул, ОВ Безуб
Медичні перспективи 19 (2), 2014
52014
Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми
ЕМ Білецька, НМ Онул
Акцент, 2013
52013
Оцінка ризику виникнення репродуктивних ускладнень у жінок техногенно забруднених територій
ЕМ Білецька
Медичні перспективи.–2003.–Т. YIII, 120-123, 2003
52003
Плацента как индикатор техногенного загрязнения окружающей среды
ЭН Белецкая, НМ Онул
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2015
42015
Техногенне забруднення атмосферного повітря як фактор впливу на антропометричні показники новонароджених
ЕМ Білецька, СФ Плачков, ОВ Антонова, НМ Онул, ТА Головкова, ...
Довкілля та здоров’я, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20