людмила прокофьева
людмила прокофьева
ІДГУ
Підтверджена електронна адреса в idgu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The Problem of Ethnic Self-identity of Students of the Ukrainian Danube Region
L Prokofieva
Galaţi, Romania: Editura Universitară Danubius, 2016
22016
Феномен самотності як ресурс самодостатності
Л Прокоф’єва
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019
12019
Психологічна модель посттравматичного стресового розладу повоєнного часу
Л Прокоф’єва, Л Прокофьева
Ізмаїл: РВВ ІДГУ;" СМИЛ", 2017
12017
The Problem of the Prevention of Ethnic Conflicts in the Educational Space in the Context of a Poly-national Region
L Prokofieva
Galaţi, Romania: Editura Universitară Danubius, 2017
12017
Питання організації виховної роботи у вищих навчальних закладах
ЛБ Прокоф'єва
Одесский национальный университет имени ИИ Мечникова, 2010
12010
Problems of Formation of Tolerance at Students of Higher Education Institutions in the Context of a Poly-national Region
L Prokofyeva
Journal of Danubian Studies and Research 8 (2), 2018
2018
Професійна компетенція викладача англійської мови в галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
ЛО Прокоф’єва, ЛА Прокофьева
2018
Складові професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання
ЛА Прокоф’єва, ЛА Прокофьева
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Інноваційні процеси в діяльності педагога в сучасних умовах
Л Прокофʼєва, Л Прокофьева
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017
2017
Сучасний стан і тенденції розвитку полікультурної освіти в навчальних закладах України
Л Прокофʼєва, Л Прокофьева
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017
2017
Психологія посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців та шляхи корекції
ЛО Прокоф’єва
Київ: ПАН-Гнозис, 2017
2017
Психологія посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців та шляхи корекції
ПЛ А.
Міжнародна міждисциплінарна асамблея «Посттравматичний стрес: дорослі, діти …, 2017
2017
Психологія посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців та шляхи корекції
ПЛ А.
Міжнародна міждисциплінарна асамблея «Посттравматичний стрес: дорослі, діти …, 2017
2017
Вияви агресивної поведінки особистості залежно від типу виховання
ЛО Прокоф’єва
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Збірник …, 2017
2017
The Comparative Analysis of the Modern Methods of Defining the Intellectual Development Level of Children
L Prokofieva
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016
2016
Мотивація і орієнтація студентів вищих навчальних закладів на активну модель «самоосвіта»
Л Прокоф’єва, Л Прокофьева
Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016
2016
Анализ современных коррекционных программ, направленных на развитие детей с разной степенью выраженности интеллектуальной недостаточности
Л Прокофьева, Л Прокоф’єва
Ch.:" Print Caro" SRL, 2011
2011
Взаємозв’язок емоційної та пізнавальної сфер у дітей з розумовою відсталістю
Л Прокоф’єва, Л Прокофьева
Вісник Одеського національного університету. Психологія 13 (13), 2008
2008
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕР У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Л Прокоф'єва
Вісник Одеського національного університету. Психологія 13 (13), 68-74, 2008
2008
Особливості зв'язку емоційної та пізнавальної сфер у дітей з розумовою відсталістю
ЛО Прокоф’єва, Л Прокофьева
Antetit.: Inst, de Științe ale Educației., 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20