Follow
Виталий Романюк / Vitalii Romaniuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент./МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. ВВ Сокуренка;[ОІ Безпалова, КЮ Мельник, ОО Юхно …
З України
ВВ Сокуренка, 2016
672016
Кримінальне судочинство щодо неповнолітніх: монографія
ВВ Романюк
Харків:«Друкарня Мадрид», 2016.–252с., 2016
302016
Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні
ВВ Романюк
Право і безпека.–2016.–№ 4 (63).–С. 81-85, 2016
142016
Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх
ВВ Романюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2013.-№ 3 …, 2013
132013
Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
ВВ Романюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 101-109, 2014
122014
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: автореф. дис.
ВВ Романюк, VV Romaniuk
Харків, 2015
112015
Участь законного представника неповнолітнього у кримінальній справі
СЯ Хоменко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: Науково-теоретичний …, 2011
9*2011
Процесуальний аспект вивчення особи неповнолітнього у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
ВВ Романюк
Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2019
82019
Вплив специфічних умов навчання у ВНЗ МВС України на здійснення підготовки поліцейських
ВВ Романюк
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.), 242-243, 2017
72017
Удосконалення процесуального статусу законного представника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
ВВ Романюк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Право …, 2013
72013
Зміна прокурором підслідності: проблеми правозастосування
ВВ Романюк
Право і безпека.–2022.–№ 2 (85).–С. 107-120, 2022
52022
Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей
РВ Володимирович
Право і безпека, 18-24, 2009
4*2009
Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України
ВВ Романюк
Право і безпека, 122-128, 2009
42009
Тимчасовий доступ до документів, які містять лікарську таємницю (кримінальний процесуальний аспект)
СЄ Абламський, ВВ Романюк
Право і безпека.-2020.-№ 1 (76).-С. 173-178, 2020
32020
TEMPORARY ACCESS TO DOCUMENTS CONTAINING MEDICAL CONFIDENTIALITY (CRIMINAL PROCEDURAL ASPECT)
VVA Serhii Ye. Ablamskyi, Vitalii V. Romaniuk, Ruslan P. Chycha
Wiadomości Lekarskie, 1032-1037, 2020
3*2020
Європейський вплив на становлення ювенальної юстиції в Україні
ВВ Романюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ., С. 88–96., 2017
32017
Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх
ВВ Романюк
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2016.-№ 4 …, 2016
32016
Особливості участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
ГК Кожевніков, ВВ Романюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні …, 2015
32015
Дослідження взаємозв’язку між сучасними вертикальними зміщеннями земної кори і сейсмічною активністю Європи
КР Третяк, ВВ Романюк
Геодинаміка, 7-20, 2014
32014
Вивчення особливостей вертикальних рухів земної кори за результатами спостережень на перманентних ГНСС-станціях Центральної Європи
КР Третяк, ОМ Смірнова, АЯ Кульчицький, ВВ Романюк
Вісник геодезії та картографії, 4-12, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20