Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія фінансів: Підручник/ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник та ін./[За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія]
ПІ Юхименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
228*2010
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
179*2012
The theory of finance
P Yukhimenko, V Fedosov, L Lazebnyk
Kyiv: TSUL, 2010
110*2010
Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки
СВ Бойко
10*2015
Право податкове//Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т./за ред. ТІ Єфименко, АІ Мярковського; ДННУ “Акад. фін. управління”.–Вид. 2-ге …
МП Кучерявенко
К.: ДННУ “Акад. фін. управління 3, 672, 2013
8*2013
Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду
СВ Бойко, ОО Драган
7*2016
Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України
СВ Бойко
Науковий вісник Полісся, 106-111, 2016
7*2016
Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України: економіко-математичне моделювання
СВ Бойко
6*2016
Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів
СВ Бойко
Бізнес Інформ, 84-90, 2015
52015
Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії
СВ Бойко
СВ Бойко, 2012
52012
Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі
СВ Бойко, МА Однорог, ЯВ Юхименко
Актуальні проблеми економіки, 309-317, 2017
42017
Цитович Микола Мартиніанович–фундатор теорії підприємницького прибутку
ПІ Юхименко, СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 31-40, 2012
42012
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні
СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 122-126, 2012
42012
Податковий менеджмент
РНМ Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г.
3*2017
Бюджетні пріоритети України: економіко-статистичний аналіз видаткової частини зведеного бюджету
СВ Бойко
32015
Микола Цитович–фундатор науки про місцеві фінанси
ВМ Федосов, ПІ Юхименко, СВ Бойко
Фінанси України, 113-124, 2010
32010
Проблеми трактування сутності категорії „доходи державного бюджету”
СВ Бойко
32008
Критерії віднесення учених-фінансистів до представників української фінансової думки (на прикладі другої половини ХІХ–першої половини ХХ ст.)
СВ Бойко
Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць …, 0
3
Боргове навантаження на державний бюджет: довгострокові тренди та структурні асиметрії видатків
СВ Бойко, ВВ Гошовська, ВВ Масалітіна
Problems of Economy, 2020
22020
Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону)
СВ Бойко
Причорноморські економічні студії, 208-216, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20