Подписаться
Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія фінансів: Підручник/ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник та ін./[За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія]
ПІ Юхименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
270*2010
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
226*2012
The theory of finance
P Yukhimenko, V Fedosov, L Lazebnyk
Kyiv: TSUL, 2010
129*2010
Development of Rural Areas in Ukraine in the Context of Decentralization: An Empirical Study
N Davydenko, N Wasilewska, S Boiko, M Wasilewski
Sustainability 14 (11), 6730, 2022
142022
Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки
С Бойко
Економіст, 31-35, 2015
13*2015
Analysis and Forecasts of Incomes to Ukraine’s State Budget From the Profit tax of Insurance Companies
L Shіrіnyаn, О Tоlstenkо
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко …, 2019
10*2019
Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду
СВ Бойко, ОО Драган
9*2016
Risk-Oriented Approach to Financial Security of Motor Transport Enterprises
N Levkovets, V Ilchenko, S Boiko, V Masalitina, N Tesliuk
International Conference on Business and Technology, 1078-1094, 2022
82022
Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі
СВ Бойко, МА Однорог, ЯВ Юхименко
Актуальні проблеми економіки, 309-317, 2017
72017
Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України: економіко-математичне моделювання
СВ Бойко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 166-176, 2016
7*2016
Бюджетні пріоритети України: економіко-статистичний аналіз видаткової частини зведеного бюджету
СВ Бойко
7*2015
Право податкове//Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т./за ред. ТІ Єфименко, АІ Мярковського; ДННУ “Акад. фін. управління”.–Вид. 2-ге …
МП Кучерявенко
К.: ДННУ “Акад. фін. управління 3, 672, 2013
7*2013
Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів
ЛВ Шірінян, МІ Арич, КВ Багацька, СВ Бойко, НІ Климаш, ГО Роганова, ...
6*2020
Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України
СВ Бойко
Науковий вісник Полісся, 106-111, 2016
6*2016
Цитович Микола Мартиніанович–фундатор теорії підприємницького прибутку
ПІ Юхименко, СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 31-40, 2012
62012
Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії
СВ Бойко
СВ Бойко, 2012
62012
Development of rural areas through fiscal decentralization
N Davydenko, S Boiko, A Buryak, I Demianenko
42021
Боргове навантаження на державний бюджет: довгострокові тренди та структурні асиметрії видатків
СВ Бойко, ВВ Гошовська, ВВ Масалітіна
Проблемы экономики, 241-249, 2020
42020
Horizontal equalization of regional budgets in the system of interbudget financial provision of regions of Ukraine
SV Boiko, LV Shirinyan
Econ. Horiz 3, 65-77, 2018
4*2018
Податковий менеджмент
РНМ Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г.
4*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20