Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія фінансів: Підручник/ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник та ін./[За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія]
ПІ Юхименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
230*2010
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
175*2012
The theory of finance
P Yukhimenko, V Fedosov, L Lazebnyk
Kyiv: TSUL, 2010
95*2010
Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду
СВ Бойко, ОО Драган
Економічний часопис-ХХІ, 35-38, 2016
9*2016
Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки
С Бойко
Економіст, 31-35, 2015
9*2015
Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України: економіко-математичне моделювання
СВ Бойко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 166-176, 2016
7*2016
Право податкове//Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т./за ред. ТІ Єфименко, АІ Мярковського; ДННУ “Акад. фін. управління”.–Вид. 2-ге …
МП Кучерявенко
К.: ДННУ “Акад. фін. управління 3, 672, 2013
7*2013
Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України
СВ Бойко
Науковий вісник Полісся, 106-111, 2016
5*2016
Бюджетні пріоритети України: економіко-статистичний аналіз видаткової частини зведеного бюджету
СВ Бойко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2015
52015
Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії
СВ Бойко
СВ Бойко, 2012
52012
Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів
СВ Бойко
Бізнес Інформ, 84-90, 2015
42015
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні
СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 122-126, 2012
42012
Проблеми трактування сутності категорії „доходи державного бюджету”
СВ Бойко
42008
Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі
СВ Бойко, МА Однорог, ЯВ Юхименко
Актуальні проблеми економіки, 309-317, 2017
32017
Цитович Микола Мартиніанович–фундатор теорії підприємницького прибутку
ПІ Юхименко, СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 31-40, 2012
32012
Микола Цитович–фундатор науки про місцеві фінанси
ВМ Федосов, ПІ Юхименко, СВ Бойко
Фінанси України, 113-124, 2010
32010
Критерії віднесення учених-фінансистів до представників української фінансової думки (на прикладі другої половини ХІХ–першої половини ХХ ст.)
СВ Бойко
Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць …, 0
3
Податковий менеджмент
РНМ Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г.
2*2017
Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону)
СВ Бойко
Причорноморські економічні студії, 208-216, 2016
22016
Становлення та розвиток фінансової науки в Україні (кінець ХІХ–перша половина ХХ ст.)
СВ Бойко, ВМ Федосов
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20