Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія фінансів: Підручник/ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник та ін./[За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія]
ПІ Юхименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
216*2010
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
168*2012
The theory of finance
P Yukhimenko, V Fedosov, L Lazebnyk
Kyiv: TSUL, 2010
82*2010
Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду
СВ Бойко, ОО Драган
Економічний часопис-ХХІ, 35-38, 2016
7*2016
Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України: економіко-математичне моделювання
СВ Бойко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 166-176, 2016
7*2016
Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки
С Бойко
Економіст, 31-35, 2015
7*2015
Право податкове//Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3 т./за ред. ТІ Єфименко, АІ Мярковського; ДННУ “Акад. фін. управління”.–Вид. 2-ге …
МП Кучерявенко
К.: ДННУ “Акад. фін. управління 3, 672, 2013
6*2013
Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України
СВ Бойко
Науковий вісник Полісся, 106-111, 2016
5*2016
Бюджетні пріоритети України: економіко-статистичний аналіз видаткової частини зведеного бюджету
СВ Бойко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2015
52015
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні
СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 122-126, 2012
42012
Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії
СВ Бойко
СВ Бойко, 2012
42012
Проблеми трактування сутності категорії „доходи державного бюджету”
СВ Бойко
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 51-56, 2008
42008
Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі
СВ Бойко, МА Однорог, ЯВ Юхименко
Актуальні проблеми економіки, 309-317, 2017
32017
Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів
СВ Бойко
Бізнес Інформ, 84-90, 2015
32015
Цитович Микола Мартиніанович–фундатор теорії підприємницького прибутку
ПІ Юхименко, СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 31-40, 2012
32012
Микола Цитович–фундатор науки про місцеві фінанси
ВМ Федосов, ПІ Юхименко, СВ Бойко
Фінанси України, 113-124, 2010
32010
Податковий менеджмент
РНМ Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г.
2*2017
Фінансові ресурси держави як основа для формування доходів державного бюджету
СВ Бойко
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, 26–30, 2008
2*2008
Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України
СВ Бойко
НТК статистичних досліджень, 2008
22008
та Бойко, СВ, ред., 2015
ПІ Юхименко, ОМ Загурський, МВ Півторак, ІГ Романченко
Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний …, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20