Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теорія фінансів: Підручник/ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник та ін./[За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія]
ПІ Юхименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
207*2010
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
156*2012
The theory of finance
P Yukhimenko, V Fedosov, L Lazebnyk
Kyiv: TSUL, 2010
75*2010
Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України: економіко-математичне моделювання
СВ Бойко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 166-176, 2016
6*2016
Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки
С Бойко
Економіст, 31-35, 2015
6*2015
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
АІМ за ред. Т. І. Єфименко
6*2013
Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду
СВ Бойко, ОО Драган
Економічний часопис-ХХІ, 35-38, 2016
5*2016
Бюджетні пріоритети України: економіко-статистичний аналіз видаткової частини зведеного бюджету
СВ Бойко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2015
52015
Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України
СВ Бойко
Науковий вісник Полісся, 106-111, 2016
4*2016
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні
СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 122-126, 2012
42012
Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії
СВ Бойко
СВ Бойко, 2012
42012
Проблеми трактування сутності категорії „доходи державного бюджету”
СВ Бойко
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 51-56, 2008
42008
Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів
СВ Бойко
Бізнес Інформ, 84-90, 2015
32015
Цитович Микола Мартиніанович–фундатор теорії підприємницького прибутку
ПІ Юхименко, СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 31-40, 2012
32012
Микола Цитович–фундатор науки про місцеві фінанси
ВМ Федосов, ПІ Юхименко, СВ Бойко
Фінанси України, 113-124, 2010
32010
Податковий менеджмент
РНМ Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г.
2*2017
Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі
СВ Бойко, МА Однорог, ЯВ Юхименко
Актуальні проблеми економіки, 309-317, 2017
22017
Фінансові ресурси держави як основа для формування доходів державного бюджету
СВ Бойко
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, 26–30, 2008
2*2008
Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України
СВ Бойко
НТК статистичних досліджень, 2008
22008
Критерії віднесення учених-фінансистів до представників української фінансової думки (на прикладі другої половини ХІХ–першої половини ХХ ст.)
СВ Бойко
Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць …, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20