Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
Svitlana Boiko, Svitlana Boyko, Світлана Василівна Бойко
кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теорія фінансів: Підручник/ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник та ін./[За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія]
ПІ Юхименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
205*2010
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
113*2012
The theory of finance
P Yukhimenko, V Fedosov, L Lazebnyk
Kyiv: TSUL, 2010
62*2010
Byudzhetna systema [Budget system]
VM Fedosov, SI Jurij
K.: Centr uchbov. literatury, 2012
272012
Податок на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів розширеного уряду
СВ Бойко, ОО Драган
5*2016
Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України: економіко-математичне моделювання
СВ Бойко
5*2016
Бюджетні пріоритети України: економіко-статистичний аналіз видаткової частини зведеного бюджету
СВ Бойко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2015
52015
Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України
СВ Бойко
Науковий вісник Полісся, 106-111, 2016
4*2016
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні
СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 122-126, 2012
42012
Проблеми трактування сутності категорії „доходи державного бюджету”
СВ Бойко
42008
Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів
СВ Бойко
Бізнес Інформ, 84-90, 2015
32015
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія
АІМ за ред. Т. І. Єфименко
3*2013
Цитович Микола Мартиніанович–фундатор теорії підприємницького прибутку
ПІ Юхименко, СВ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 31-40, 2012
32012
Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії
СВ Бойко
СВ Бойко, 2012
32012
Податковий менеджмент
РНМ Клокар О.О., Бойко С.В., Кеменяш І.Г.
2*2017
Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону)
СВ Бойко
Причорноморські економічні студії, 208-216, 2016
22016
Публічні фінанси у контексті генези та еволюції понятійно-категоріального апарату фінансової науки
СВ Бойко
22015
Микола Цитович–фундатор науки про місцеві фінанси
ВМ Федосов, ПІ Юхименко, СВ Бойко
Фінанси України, 113-124, 2010
22010
Фінансові ресурси держави як основа для формування доходів державного бюджету
СВ Бойко
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, 26–30, 2008
2*2008
Статистичне вивчення доходів Державного бюджету України
СВ Бойко
НТК статистичних досліджень, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20