Alexandru Gribincea
Alexandru Gribincea
BA, REI si Turism
Verified email at ulim.md
TitleCited byYear
IMITATIONAL MODELS OF ThE INNOVATION DEVELOpMENT OF A COUNTRy IN CONDITIONS OF INTERNATIONALIzATION
A Gribincea, A IscencO
Revista Economică, 33, 2008
11*2008
Procesele migraţioniste ca fenomen major din spaţiul economic european
A Gribincea, E Bădărău, A Negruţă
82016
Relaţiile economice dintre polii economici: noţiuni, concepte, experienţă
A GRIBINCEA
Chişinău: USM, 2009
72009
Economie internaţională
A Gribincea
Craiova: SITECH, 2002
72002
Relaţii economice internaţionale şi integrarea economică
A Gribincea
USM, Chişinău, 2001
72001
Rolul inovaţiei şi al creativităţii în dezvoltarea economică
V Ganea, A Gribincea
Revista ştiinţifică: Studia Universitatis, seria Ştiinţe exacte şi economice …, 2008
62008
Imigraţia în Uniunea Europeană: probleme și soluţii
S Lazari, A Gribincea
Revista Administrarea Publică, 97, 2016
52016
Optimizarea creşterii economice prin intermediul difuzării inovaţiilor în condiţii de risc şi incertitudine
V Ganea, A Gribincea, S Nohailîc
Revista ştiinţifică Studia Universitatis, seria Ştiinţe exacte şi economice, 22, 2009
52009
L'économie mondiale
A Gribincea, M Bradu, I Chirinciuc
Performantica, 2004
52004
Migration issues and their economic impact.
S Lazari, A Gribincea, I Bîrcă
Complexul Editorial al INCE, 2015
42015
Digital economy-a premise for economic development in the 20th century
V Turcan, A Gribincea, I Birca
Economie si Sociologie: Revista Teoretico-Stiintifica, 109-115, 2014
42014
International economic relations
al. Gribincea A., Kozak Yu.
Chișinău: CEP-USM, 2014
4*2014
Creşterea competitivității naționale. Metodologia formării inovatorilor
A Gribincea, H Salame
32017
Circulaţia turistică între Republica Moldova şi România: abordare logistic (Aspecte metodologic)
A Gribincea, I Barcari, A Gurgui
32016
Economie mondială
A GRIBINCEA
Manual Chișinău: ULIM,, 2013
32013
O tratare informaţională a strategiilor şi politicilor comerciale ale firmelor
A Gribincea, O RĂDESCU
Ştiinţe Economice 6, 3-4, 2012
32012
Organizarea și tehnica promovării comerțului exterior
A GRIBINCEA
Chișinău: CEP USM, 2011
3*2011
Produsele intelectuale în protecţia mediului natural
A GRIBINCEA, G SÎRBU, I ROZEMBERG, S COREACHIN
Studii Economice, 1-2, 2010
32010
Теоретические подходы к формированию рынка инновационных ресурсов в Молдове в условиях перехода к новой экономике
PN Alexandru GRIBINCEA
Analele ULIM, p.59-64, 2009
3*2009
Globalizarea economică
G Alexandru
Universitatea de Stat, Moldova, 2001
32001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20